Wydrukuj tę stronę

Spotkanie w Ministerstwie Cyfryzacji

27 luty 2019 | Dział: Kościół.

27 lutego o 12:30 przedstawiciele Kościoła Chrześcijan Baptystów wzięli udział w posiedzeniu inauguracyjnym Rady do spraw współpracy z Kościołami i związkami wyznaniowymi w sprawach przetwarzania przez nie danych w Ministerstwie Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie.

Przedstawicielami naszego Kościoła byli Przewodniczący Rady Kościoła oraz Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Przedmiotem posiedzenia było przedstawienie celów powstającej Rady i prezentacja uczestników.