Witamy na stronie | Przyjdź Królestwo Twoje w nas i przez nas

Kursy Biblijne – początki edukacji teologicznej w Radości (1923-1930)

Willa Betel w RadościKiedy w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów, na jej terenach rozwinął się już wcześniej dość znacząco ruch baptystyczny, którego początki sięgają 1858 roku. Za sprawą Gotfryda Fryderyka Alfa (1831- 1898) oraz wielu jego naśladowców i współpracowników powstało dość sporo zborów i placówek misyjnych, które rozwijały się dość dynamicznie, ponieważ przybywało ludzi, którzy przez osobiste nawrócenie i chrzest pomnażali szeregi ludzi wierzących.

Czytaj dalej

Cechy pionierskiego ruchu baptystycznego w Polsce

Uczestnicząc w uroczystości 150-lecia ruchu baptystycznego na ziemiach polskich, uważam, że należałoby zwrócić uwagę na jego charakterystyczne cechy. W jakich okolicznościach powstawał? Jak bardzo był ruchem krajowym, macierzystym? Jakiego rodzaju przywódcy wywodzili się z jego łona? Jak reagował na ówczesną opozycję wobec siebie?

Czytaj dalej

Baptystyczny wieczernik

czyli o miejscach w Amsterdamie, gdzie rodził się baptyzm...

Czytaj dalej

O zborze warszawskim w latach okupacji 1939-1945

Niełatwo jest odtwarzać szczegóły tych lat, bo nie pozostały po nich dokumenty. Wszystkie one łącznie z dokumentami okresu międzywojennego spłonęły w pierwszych dniach powstania, które miało swój początek przy Fabryce Franaszka vis a vis naszej baptystycznej posesji. Pisać trzeba odwołując się do pamięci.

Czytaj dalej

Baptyści w USA

Baptyzm na świecie nie byłby tym, czym jest, gdyby nie ogromny rozwój naszego wyznania w USA w przeszłości i wynikający z niego stan posiadania dzisiaj. Stany Zjednoczone są centrum baptystycznej siły na świecie.

Czytaj dalej

Położenie Kościoła w sowieckiej Rosji

Na początku XX w. Cerkiew rosyjska wydawała się być potęgą nie do pokonania: prawie 100 milionów wiernych...

Czytaj dalej

Po co nam historia? Czas, częśc 2

Czas jest realny, ale dopiero w kontekście historii. Z perspektywy fizyki łatwo uznać czas za niecałkiem realny...

Czytaj dalej

Reformacja a nabożeństwo

Dla XVI wiecznych Reformatorów odnowienie nabożeństwa w oparciu o Słowo Boże było niemniej ważne niż teologia. Reformacja w Zurychu zaczęła się właśnie od spraw kultu...

Czytaj dalej

Początki działalności baptystów w Polsce

Ruch baptystów w Polsce miał swój początek w połowie XIX wieku, między powstaniem listopadowym a styczniowym.

Czytaj dalej

Gross zmuszający do zastanowienia

Dawno temu, w listopadzie 1991 roku napisałem dla wydawanego przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie miesięcznika „Mała Grupa” artykuł zatytułowany „Milczenie nie zawsze jest złotem”, poświęcony problemowi antysemityzmu we współczesnej Polsce. Wtedy wydawało mi się to tematem sezonowym, który szybko straci aktualność w warunkach w pełni niepodległej, „nowej, lepszej” Polski. Niestety, nie stracił.

Czytaj dalej