Witamy na stronie | Przyjdź Królestwo Twoje w nas i przez nas

Sola scriptura jako podstawa światopoglądu protestanckiego

Zasada sola scriptura, czyli z łaciny „tylko Pismo” stała się jednym z naczelnych haseł Reformacji. Kojarzymy ją na ogół z działalnością Marcina Lutra, ale w praktyce funkcjonowała już wcześniej w Kościele. A i późniejsi reformatorzy nadawali jej własną, specyficzną dla swej myśli postać. Więcej o tym w artykule ze styczniowego „Słowa Prawdy”...

 

Czytaj dalej

Czy to już koniec Reformacji?

Wywiad z Leonardo de Chirico - głównym mówcą Konferencji "Czy to już koniec Reformacji?"

 

Czytaj dalej

Jan Paweł II i świętość

Jan Paweł II został oficjalnym świętym Kościoła katolickiego. Co z tego wynika dla baptysty?

Czytaj dalej

Biblia a argumenty homoseksualistów

Ruch na rzecz małżeństw homoseksualnych twierdzi, że są one w istocie takie same jak małżeństwa heteroseksualne. Czyżby? Zastanówmy się zatem, czym jest małżeństwo heteroseksualne, czyli jednego mężczyzny z jedną kobietą.

Czytaj dalej

Dosłownie i nowocześnie

Ekumeniczny Przekład PrzyjaciółZ twórcami Ekumenicznego Przekładu Przyjaciół Nowego Testamentu o ich dziele – redaktorem Janem Turnauem, pastorem Mieczysławem Kwietniem i doktorem Henrykiem Ryszardem Tomaszewskim, wydawcą – rozmawia Mateusz Wichary.

Czytaj dalej

Boskość Jezusa Pana

Ludzie zaś dziwili się, mówiąc: Kim jest Ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne?” (Mt. 8, 27)

Czytaj dalej

Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje?


„Gdzież
jest, o śmierci, zwycięstwo twoje?  Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje?” Widać w tych słowach odwagę i zdecydowany brak strachu przed śmiercią. Jak to? Przecież śmierć spotkała póki co każdą pojedynczą osobę , nawet sam Paweł, który napisał powyższe słowa, kilka lat później umarł.

Czytaj dalej

Wiara, nadzieja i miłość – sposoby niesienia pomocy homoseksualistom

Jeżeli praktyki homoseksualne w świetle nauki biblijnej są uważane za odchylenie od Bożych norm i jeżeli jesteśmy powołani do namawiania ludzi o odmiennych preferencjach seksualnych do powstrzymywania się od tych praktyk, to co mamy im powiedzieć i jak pomóc im zejść z tej błędnej drogi. Należy przedstawić im biblijną drogę wiary, nadziei i miłości.

Czytaj dalej

Pismo w sprawie związków partnerskich

Dnia 25 lutego br., po ustaleniach wśród pastorów i konsultacjach w większości Zborów, Okręg Gdański Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP wystosował list do Prezesa Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy o związkach partnerskich. Prezentujemy go na łamach Słowa Prawdy jako głos naszego środowiska w ważnej sprawie społecznej. Również, dla zachęty dla innych Okręgów, Zborów i Kościoła jako całości. Niech nasz głos będzie słyszalny!

Czytaj dalej

Boża historia

Historia jest ważna dla Boga. I to historia w obu swoich wymiarach: czyli i to, co się dzieje, i opis tego, co się dzieje. Zarówno jedno, jak i drugie bowiem nazywamy historią. Bóg działa! To, co się dzieje, jest dla Boga ważne, bo się w to angażuje i zapewnia, że ma nad tym kontrolę...

Czytaj dalej