Witamy na stronie | Przyjdź Królestwo Twoje w nas i przez nas

 • Refresh Festiwal
  Refresh Festiwal

  Refresh Festiwal

  Refresh yourself!

  Zapraszamy w sierpniu do Radości na festiwal REFRESH. To solidna dawka dobrego słowa i dobrej muzyki, a to wszystko w gronie kilkuset uczestników. Przybywajcie!

 • Konferencja Kobiet
  Konferencja Kobiet.

  Konferencja Kobiet

  Źródło mojego życia

  Konferencje dla kobiet są wspaniałą okazją do budowania swojej relacji z Bogiem oraz innymi wierzącymi z całej Polski. Nie inaczej będzie tym razem. Szczegóły niebawem.

 • Konferencja Kaznodziejska
  Konferencja Kaznodziejska

  Konferencja Kaznodziejska

  Pasterz własnego serca

  Konferencja odbędzie się w dniach 5-7 października. Szczegółowe informacje podamy wkrótce.
  Już teraz można zapisać się poprzez formularz on-line

 • Projekt Kościół
  Projekt Kościół 2

  Projekt Kościół

  Przemieniające uczniostwo

  Druga z cyklu konferencji "Projekt Kościół". Tym razem motywem przewodnim tego dwudniowego wydarzenia będzie uczniostwo. Zapraszamy w dniach 20-21 października 2017.

Używając słowa Baptysta w tym przypadku mocno idealizuję i uogólniam. Po pierwsze, mam na myśli człowieka nowonarodzonego, rozmiłowanego i ugruntowanego w Piśmie Świętym, stawiającego je za ostateczny autorytet w sprawach życia i wiary. (Oczywiście mam pełną świadomość, że w Kościele Baptystów są tacy których powyższa definicja nie określa, oraz to, że poza Kościołem Baptystów jest mnóstwo ludzi których ta definicja określa.) Po drugie, chcę podkreślić, że artykuł ten jest odpowiedzią na często słyszane opinie, że baptyści boją się Ducha, lub nie są duchowi, stąd też słowo „kocham” w tytule, które ma zaprzeczyć takowemu kłamstwu. A celem artykułu jest zachęcenie do poszukiwania prawdy o Duchu Świętym w Biblii i wzbudzenie pragnienia do życia w prawdziwej pełni Ducha Świętego, czego życzę sobie i tobie, drogi czytelniku. Przejdźmy zatem do rzeczy.

 

W ostatnich kilkudziesięciu latach nauka o Duchu Świętym jest jedną z najbardziej nadużywanych i przeinaczanych. Ciężko dzisiaj mówić o Duchu Świętym, bo kiedy pada Jego imię, to pierwsze co pojawia się wielu z nas przed oczami, to widok ludzi, którzy mają „wyłączone umysły” i dzieje się z nimi coś dziwnego. Czy to płaczą lub śmieją się histerycznie, czy tarzają w konwulsjach, leżą na ziemi, nie umieją zapanować nad swoim językiem, itd.

Zaczynamy się bać, bo z jednej strony widzimy jak zmienia nas Słowo Boże, mamy pragnienie poznawania Boga, nasze serce przepełnia radość płynąca z ewangelii i zbawienia, a z drugiej strony nie mamy tego co mają ci, którzy tak wiele mówią o Duchu Świętym. Zatem nasuwają się pytania, czy może jest coś więcej? Czy może nie doświadczam czegoś, czego powinienem, a może wcale nie mam tego Ducha? Ale czy takiego ducha w ogóle powinienem mieć? Czy takie zachowanie faktycznie jest spójne z tym, co poznaję w Słowie o Bogu? Współczesne ostre ruchy charyzmatyczne, których jest coraz więcej w naszym kraju są ogromnym zagrożeniem szczególnie dla młodych ludzi. Szukajmy prawdy o Duchu w Słowie Bożym i bądźmy mu wierni.

Rola Ducha Świętego

Zacznijmy od słów Jana Chrzciciela o Jezusie i Duchu Świętym: „Jan świadczył też, mówiąc: Widziałem Ducha, zstępującego z nieba jakby gołębica; i spoczął na nim. I ja go nie znałem; lecz Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie: Ujrzysz tego, na którego Duch zstępuje i na nim spocznie, Ten chrzci Duchem Świętym. A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym” (Jan.1:32-34).

Duch objawia się jako gołębica. W Starym Testamencie ten ptak kojarzy nam się głównie z dwoma miejscami.

Pierwsze to Arka Noego, z której gołębica zostaje wysłana „[...] aby zobaczyć, czy opadły wody z powierzchni ziemi” (Rdz. 8:8). Za pierwszym razem wraca z niczym, jednak po siedmiu dniach, Noe ponownie ją wypuszcza. Wtedy gołębica przynosi świeży liść drzewa oliwnego, po tym Noe rozpoznał, że czas opuszczenia Arki nadszedł. Wraz z rodziną i zwierzętami postawili nogi na nowym lądzie. Bóg zniszczył to co było grzeszne, ustanowił nowe przymierze z Noem, a ten zbudował ołtarz Panu i złożył ofiarę dziękczynną.

Drugie miejsce w którym spotykamy się z gołębicami w Starym Testamencie to system ofiarniczy. Gołąb, synogarlica lub ich pary były ustanowionymi przez Boga zwierzętami które można było oddać mu w ofierze, jeśli nie było kogoś stać na cenniejsze zwierzęta (np. Kpł. 5:7-10 i Kpł.12:9).

Duch objawia się właśnie w takiej postaci: skromnego, cichego zwierzęcia, ofiary składanej przez ubogich. Uważanej przez Jezusa za symbol niewinności w Ew. Mat. 10:16. Zwiastun świeżości i odnowy z Arki Noego. Nie objawia się ani w dzikości drapieżników, takich jak orzeł, czy sokół, a tym bardziej jako papląca i pstrokata papuga.

Jan Chrzciciel mówi:„I ja go nie znałem; lecz Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie: Ujrzysz tego, na którego Duch zstępuje i na nim spocznie, Ten chrzci Duchem Świętym. (Jan 1:33)”

Chrztu Duchem dokonuje Jezus.To bardzo istotne z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, Jan pokazuje, że teraz z Duchem będzie inaczej niż było w czasach Starego Testamentu. Tam spotyka Ducha przy stworzeniu świata, który unosi się nad powierzchnią wód (Rdz. 1:2) Widzimy jak wyposaża niektóre osoby do służby i wypełniania Bożych zamysłów, dzieje się tak np. w przypadku Besalela i Oholiaba (Wj. 35:30-35). Czasami Duch zstępował na takich ludzi jak Samson, czy Gedeon, aby wygłaszali, lub czynili Bożą wolę. Duch przychodził i odchodził od konkretnych osób, doświadczył tego Saul (1 Sam. 16:14) i obawiał się tego Dawid (Ps. 51:13). Działanie Ducha w Starym Testamencie jest potężne, ale można odnieść wrażenie, że nie kompletne. Dlatego prorocy wyczekiwali dnia kiedy to się zmieni widać np. u Joela (3:1-7) i Ezechiela (36:22-37:14)1 Jednak wraz z przyjściem Jezusa to ma się zmienić. Jan Chrzciciel mówi, że ten będzie chrzcił Duchem.

Myślę, że nie ma trzeba tłumaczyć czytelnikom, że chrzest oznacza zanurzenie. Zatem wraz z nadejściem Chrystusa zmieniają się pewne zasady. Duch nie ma już być udzielany „na trochę”, lub „w porcjach”. Ludzie mają być w nim zanurzeni. Ponadto Duch nie opuszcza człowieka, ale mieszka w nim (Rzym. 8:9). To jest coś, o czym wierzący w Starym Testamencie mogli tylko pomarzyć.

Po drugie, słowa Jana Chrzciciela wskazują nam to na to, że Duch Święty przychodzi przez Jezusa. Bo to Jezus nim chrzci. Bez Jezusa nie ma Ducha! Niezbędne jest tutaj przypomnienie słów. Mesjasza z kolejnych rozdziałów Ewangelii Jana, które wskazują nam na najważniejszą funkcję Ducha Świętego: „Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie (Jan 15:26)” i „Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi (Jan 16:13-14)”

Podstawową i najważniejszą cechą Ducha oraz jego działaniem jest uwielbienie Jezusa i złożenie o Nim świadectwa. Dlatego skupienie Kościoła powinno być zawsze skierowane na krzyż, nie na gołębicę. J.I Packer pisze: „Wiadomość jaką przekazuje nam Duch nigdy nie brzmi „popatrz na mnie, słuchaj mnie, chodź do mnie, poznawaj mnie”, ale: „popatrz na Niego i zobacz jego Chwałę, słuchaj Jego i jego Słowa, idź do Niego i żyj, poznawaj Jego i zasmakuj radości i pokoju” Dlatego Duch przychodzi jako gołębica, jako czysty, niewinny, święty, bo w tym co robi wskazuje w pokorze na Jezusa. To jest rola Ducha Świętego i wszystko co się z nim wiąże służy ku uwielbieniu naszego Pana.

Każdy kto prawdziwie doświadczył nowego narodzenia, doświadcza tym samym ochrzczenia Duchem. Apostoł Paweł pisze: „Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus; Bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało – czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem.” (1 Kor. 12:12-13) Wszyscy członkowie ciała Chrystusa zostali napojeni jednym Duchem i w tym Duchu zostali ochrzczeni.

Wyraźnie należy to podkreślić, bo wiele osób wierzy w chrzest Duchem, jako inne od nawrócenia, drugie błogosławieństwo. W takim przypadku mielibyśmy chrześcijan i super-chrześcijan. Paweł pokazuje zupełnie coś innego: albo jesteś w ciele Chrystusa i masz Ducha, albo jest zupełnie odwrotnie, nie ma czegoś pośrodku. Chrzest Duchem to nic innego jak zjednoczenie się z Chrystusem przez nowonarodzenie, którego on dokonuje w nas zgodnie ze swą suwerenną wolą. Ten sam Duch, który zstąpił na wierzących w Dzień Zielonych świąt, ten sam włącza i dziś tych którzy uwierzą do ciała Chrystusa.

Uświęcenie

Duch Święty prowadzi do uświęcenia, jest zarazem tym który przekonuje o grzechu, jak i tym który pociesza (J. 16:8; 14:6). Dzięki działaniu Ducha możliwa staje się walka z grzechem. To on nas uświadamia i wyposaża do walki z tym, co w nas złe. Gdyby nie działanie Ducha, chrześcijanin nigdy by się nie nawrócił i tym bym bardziej nie uświęcał. Paweł pisze: „Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie; ale jeśli Duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. (Rz. 8:13-14).”

Jak to kiedyś, ktoś ładnie powiedział: Dla Ducha sezon polowań na grzech w życiu chrześcijanina jest zawsze. Kiedy zdamy już sobie sprawę z naszego zła i zaczniemy pokutować wtedy Duch staje się też naszym pocieszycielem, który przypomina nam łaskę i krzyż Chrystusa, oraz pomaga stanąć z powrotem na nogi i iść w stronę niebiańskiego domu. Z drugiej strony, jak bardzo musi być zasmucony gdy chrześcijanin nie opamiętuje się, albo tłumaczy swoje grzeszne zachowanie i pragnienia działaniem Ducha, czego świadkiem byłem nie raz.

Wprowadzenie w prawdę

Duch Święty pozwala nam poznać prawdę. Jezus powiedział: „Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. (Jan 16:13)” Duch prowadzi nas do Słowa Bożego. Każdy, kto pragnie trwać w Słowie, rozumieć Słowo, umieć je zastosować w swoim życiu, może tego doświadczyć tylko przez działanie Ducha. Tym samym Duch nigdy nie będzie nas odciągał od Słowa Bożego, lub go przekręcał i przeinaczał. To on natchnął autorów Nowego Testamentu, przekazał swoje objawienie i użył ich do ukazania nam prawdy. Dlatego w Biblii jest tak wielki, ostateczny autorytet. Biblia jest Słowem Bożym, czyli tym samym księgą Ducha. Nie musimy iść za tym poza Biblię, nie znajdziemy prawdy nigdzie indziej.

Wyposażenie

Duch Święty wyposaża uczniów Chrystusa do służby. Rozdaje dary tak by móc służyć Kościołowi i Bogu. Nie chcę tutaj wchodzić w kontrowersję darów nadprzyrodzonych i to czy są one jeszcze dostępne, czy były tylko udzielane w czasach apostolskich dla potwierdzenia boskiego działania wśród świeżo rozwijającego się chrześcijaństwa. Uważam jednak za istotne podkreślenie Pawła, że wszystkie dary służą ku wspólnemu pożytkowi Kościoła (1 Kor 12:7), zatem nie ma takich, które nie służą wspólnocie. Duch daje nam mądrość, odwagę, wiarę i radość oraz używa nas do budowania Królestwa Bożego. Bez Jego ingerencji w nasze życie, Kościół wyglądałby jak przebita, sflaczała dętka rowerowa, nie nadająca się do jazdy i pokonywania kolejnych kilometrów, której miejsce jest na śmietniku, a nie w pędzącym mechanizmie.

Zakończenie

Pamiętajmy o tym co mówi Pismo o Duchu i do tego nastrajajmy swoje poglądy i doświadczenia, a nie odwrotnie – najpierw doświadczyłem czegoś ,co wydaje się dobre i „naładowało moje duchowe baterie”, więc postaram się znaleźć werset, którym mógł bym to podeprzeć . Jak powiedział Oswald Chambers: „Miarą życia duchowego nie są jego ekstazy, ale jego posłuszeństwo.”

Zakończę fragmentem pewnego kazania: „Bardzo ciężko jest mówić o byciu w pełni Ducha Świętego. Wiecie dlaczego? Ze względu na zepsute i niedorzeczne aktywności wielu, wielu grup, uważających siebie za za wypełnione Duchem, kiedy w rzeczywistości nie ma tam w ogóle Ducha Świętego. Może i są wypełnieni duchem, ale na pewno nie Świętym, bo prowadzi on do robienia rzeczy, które zaprzeczają wszystkiemu co wiemy z Pisma o Duchu Świętym i Jego owocu. Pragnę mówić o prawdziwej mocy Ducha, nie o mocy do padania na ziemię i trzęsienia się jak robak, nie o mocy do ogłaszania bogactwa, nie o mocy do mówienia, że ktoś został uzdrowiony, podczas gdy nic takiego się nie stało. Mówię o mocy Ducha do prowadzenia życia chrześcijańskiego, mocy do miłości gotowej na wszelkie poświęcenia, mocy do wytrwałej modlitwy potrafiącej kruszyć skały, mocy do głoszenia ewangelii. Tego potrzebujemy i o to zabiegajmy.”

Pragnijmy pełni Ducha występującego pod postacią gołębicy, łagodnego i cichego. Ducha, który zmienia serca ludzi z kamiennych na mięsiste, Ducha który prowadzi do zachwytu i uwielbienia Chrystusa, Ducha który zmienia moje grzeszne życie, Ducha dzięki któremu mogę zrozumieć to co mówi do mnie Bóg przez swoje Słowo, Ducha który wyposaża mnie do służby, chrześcijańskiego życia i głoszenia Królestwa Bożego.

 • Służba Kobiet

  „Bycie kobietą nie czyni ze mnie chrześcijanki innego rodzaju, lecz bycie chrześcijanką czyni ze mnie inny rodzaj kobiety.” - E. Elliot. Już wkrótce zapraszamy do sekcji poświęconej Służbie Kobiet w naszym Kościele.

  Zapraszamy wkrótce

 • Służba Katechetyczna,
  Duszpasterstwo Młodzieży

  Młode pokolenie jest ważną częścią naszego Kościoła. Chcemy podkreślać rolę Boga w ich życiu i przybliżać je do Chrystusa od najmłodszych lat.

  Zapraszamy wkrótce

 • Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne

  Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie (WBST) jest wyższą uczelnią naszego Kościoła, stawiającą sobie za cel wszechstronne przygotowanie wyznawców Jezusa Chrystusa do służby chrześcijańskiej.

  Zobacz więcej

 • Wydawnictwo "Słowo Prawdy"

  Wydawnictwo "Słowo Prawdy" istnieje na rynku od 1925 roku i nieprzerwanie publikuje miesięcznik pod tą samą nazwą oraz książki, których celem jest lepsze poznanie Boga, zrozumienie Jego istoty, a także rozwijanie się w swej wierze i ciągłe doskonalenie.

  Zobacz więcej

110

Kościół Chrześcijan Baptystów to ponad 110 wspólnot w całym kraju. Dołącz do nas!


Chrystus
Biblia
Nowe życie

O co chodzi baptystom?

Poznaj siedem wartości, którymi się kierujemy.
Więcej

Kim jesteśmy

Poznaj bliżej nasz Kościół
Wkrótce

Nasza historia

Sprawdź skąd pochodzimy i jaka jest nasza historia w Polsce i na świecie.
Sprawdź