Witamy na stronie | Przyjdź Królestwo Twoje w nas i przez nas

 • Refresh Festiwal
  Refresh Festiwal

  Refresh Festiwal

  Refresh yourself!

  Zapraszamy w sierpniu do Radości na festiwal REFRESH. To solidna dawka dobrego słowa i dobrej muzyki, a to wszystko w gronie kilkuset uczestników. Przybywajcie!

 • Konferencja Kobiet
  Konferencja Kobiet.

  Konferencja Kobiet

  Źródło mojego życia

  Konferencje dla kobiet są wspaniałą okazją do budowania swojej relacji z Bogiem oraz innymi wierzącymi z całej Polski. Nie inaczej będzie tym razem.

 • Konferencja Kaznodziejska
  Konferencja Kaznodziejska

  Konferencja Kaznodziejska

  Pasterz własnego serca

  Konferencja odbędzie się w dniach 5-7 października. Szczegółowe informacje podamy wkrótce.
  Już teraz można zapisać się poprzez formularz on-line

 • Projekt Kościół
  Projekt Kościół 2

  Projekt Kościół

  Przemieniające uczniostwo

  Druga z cyklu konferencji "Projekt Kościół". Tym razem motywem przewodnim tego dwudniowego wydarzenia będzie uczniostwo. Zapraszamy w dniach 20-21 października 2017.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Kiedy miałem osiem lat, było to latem, pamiętam to dokładnie. Podekscytowany pojechałem z mamą pociągiem do Lęborka i za pieniądze ze zbioru truskawek kupiliśmy nowy, pierwszy w naszym domu i długo wyczekiwany telewizor: Neptun model Z-413. To banalnie dziś proste doświadczenie czegoś nowego, wryło się głęboko w moją pamięć i nieodwracalnie zmieniło styl życia całej naszej wiejskiej rodziny.

Nowe zawsze brzmi lepiej niż stare, choć mogą być wyjątki od tej zasady. Nabywanie czegoś nowego niesie ze sobą nadzieję lepszych wygód i większych korzyści związanych z nowym nabytkiem. Z tego powodu budujemy nowe domy lub stare modernizujemy i na nowo wyposażamy; kupujemy nowe auta i zabiegamy o nowe rzeczy osobiste. Nawiązujemy nowe znajomości biznesowe, czy przyjacielskie, oczekując nowych, większych możliwości w życiu. Coś przemożnie pcha nas wszystkich do nowego. Nadszedł nowy rok! Niby nic nowego, a jednak?

Życzenia w mailach, na kartach pocztowych i SMSach krzyczą nam dobrze znane słowa, choć nowo brzmiące: Szczęśliwego Nowego Roku!!! Przyszłość nam nie jest znana, to oczywiste. Czy jednak w związku z tym mamy ją biernie i bezwiednie akceptować? Czy poddawać się jej częstym, nieprzewidywalnym i zaskakującym nas przejawom? Szukamy możliwości, aby tak nie było. Staramy się na nią odpowiednio przygotować. Uważam, że w życiu chrześcijanina w wymiarze osobistym lub wspólnotowym tak właśnie powinno być. Powinniśmy w zgodzie z Bożą wolą inicjować z wiarą nowe rzeczy w kościele. Nowe nabożeństwa w nowych miejscach, nowe spotkania w nowych formach lub nowe metody nawiązywania współpracy z lokalnym środowiskiem. Szukać nowych ludzi, którzy są gotowi naśladować Jezusa i zakładać nowe zbory, w których Jezus będzie wielbiony przez nowych chwalców.

Taka postawa jest wyraźnie nauczana w Piśmie Świętym i odzwierciedla naturę Pana Boga. Stwórca zaplanował i uczynił nas jako nową i wyjątkową osobę; nikogo przed nami i po nas takich samych jak my nie było i nie będzie.

Można by rzec, że każdy z nas to absolutnie najnowsza nowość!

Kiedy nas zbawia, czyni nas nowym stworzeniem – jak uczy 2 List do Koryntian (5;17-18): „Dlatego jeśli ktoś pozostaje w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. To, co dawne, przeminęło, a nastało nowe. Wszystko to zaś od Boga”. Kto pozostaje w Chrystusie? Każdy człowiek prawdziwie wierzący, zbawiony. Wskazuje na to między innymi List do Rzymian (8;1): „Żadne więc teraz potępienie nie zagraża tym, którzy są w Jezusie Chrystusie”. W wielu też innych miejscach Biblii znajdujemy podobne zapewnienia o nowości natury wierzącego człowieka. Ten nowy, stworzony przez Boga ufający Jemu człowiek, jest przeznaczony do nowego królestwa.

W tym nowym królestwie Bóg i człowiek mają żyć wiecznie razem. Warto więc przygotowywać się do tej nowej rzeczywistości! Otrzymujemy od Boga nowe serce oraz nową naturę. Bez tych rzeczy niemożliwe jest życie z Bogiem. Co więcej, cały proces uświęcenia, który po tym następuje, polega na wypieraniu przez nową, daną nam przez Boga naturę resztek skażonej grzechem natury odziedziczonej po Adamie. Tym samym wszelki marazm, czy skostniałość, są sprzeczne z Bożą wizją chrześcijańskiego życia. Kiedy Pan planuje przyszłość, mówi o nowym niebie i o nowej ziemi. Ponadto o nowym królestwie i panujących tam nowych zasadach.

W Objawieniu (21;1-5) czytamy: „I zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły, i nie ma już morza. I zobaczyłem miasto święte, Nowe Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga, przygotowane jak Panna młoda, przystrojona dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos od tronu, jak mówił: Oto miejsce przebywania Boga z ludźmi, i będzie mieszkał z nimi. Oni będą Jego ludem, a On ich Bóg, będzie BOGIEM Z NIMI. I otrze wszelką łzę z ich oczu, i śmierci już nie będzie ani żałoby, ani krzyku, ani bólu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. A Ten, który siedzi na tronie, powiedział: Oto wszystko czynię nowe”.

Trzymanie się więc tego, co stare i dobrze nam znane może hamować w nas rozwój Bożego życia i Jego zamiar względem naszego powołania. A każde Boże powołanie prowadzi do uwielbienia i uczczenia Jego Osoby w tym świecie i w niebie. Tak, by Boże poznanie rozwijało się wskazując na Jego piękno i chwałę, którą On sam chce objawić całemu stworzeniu.

Zastosowanie

Proponuję więc wszystkim, by na początku tego roku uczynili trzy proste kroki. Dzięki temu otworzymy się na nowe relacje z Bogiem.

1. Napisz krótko i zwięźle najważniejszą, jedną rzecz, która Cię odciąga od Boga i Bożej woli. Nie pisz długo. Tylko kilka konkretnych słów określających jakiś konkretny grzech lub zaniedbanie. Proszę, w modlitwie zastanów się nad tym, co zapiszesz w twoim notatniku.

2. Następnie napisz, jaki będzie twój pierwszy krok, aby odwrócić się z wiarą od tego, co zapisałeś w pkt. 1. Zastosuj to jak najszybciej, kiedy to tylko będzie możliwe do spełnienia. Uczyń to szczerze i z modlitwą.

3. Na koniec, napisz jaki będzie twój pierwszy krok w utrwaleniu twojej decyzji? Niech to będzie coś bardzo prostego, łatwego do zrobienia, coś co mieści się w twoich codziennych możliwościach i jest łatwe do zweryfikowania. Zadbaj o to, by zaglądać do tej notatki tak, by utrzymać obrany stały kierunek w podążaniu nową drogą Bożą w nowych okolicznościach i nowych możliwościach.

Wierzę, że każdy otrzyma pomoc i radę Ducha Świętego w swojej sprawie. Pamiętajmy o obietnicy Pana Jezusa brzmiącej: Każdy kto do mnie przychodzi, tego nie wyrzucę precz. Niech Bóg błogosławi was we wszystkich prośbach waszych, kiedy się do niego zwrócicie! Nie czekajcie zbyt długo, bo ten czas może minąć bezpowrotnie. Możesz to uczynić już teraz! Pan czeka na ciebie. Amen.

 • Służba Kobiet

  „Bycie kobietą nie czyni ze mnie chrześcijanki innego rodzaju, lecz bycie chrześcijanką czyni ze mnie inny rodzaj kobiety.” - E. Elliot. Już wkrótce zapraszamy do sekcji poświęconej Służbie Kobiet w naszym Kościele.

  Zapraszamy wkrótce

 • Służba Katechetyczna,
  Duszpasterstwo Młodzieży

  Młode pokolenie jest ważną częścią naszego Kościoła. Chcemy podkreślać rolę Boga w ich życiu i przybliżać je do Chrystusa od najmłodszych lat.

  Zapraszamy wkrótce

 • Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne

  Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie (WBST) jest wyższą uczelnią naszego Kościoła, stawiającą sobie za cel wszechstronne przygotowanie wyznawców Jezusa Chrystusa do służby chrześcijańskiej.

  Zobacz więcej

 • Wydawnictwo "Słowo Prawdy"

  Wydawnictwo "Słowo Prawdy" istnieje na rynku od 1925 roku i nieprzerwanie publikuje miesięcznik pod tą samą nazwą oraz książki, których celem jest lepsze poznanie Boga, zrozumienie Jego istoty, a także rozwijanie się w swej wierze i ciągłe doskonalenie.

  Zobacz więcej

110

Kościół Chrześcijan Baptystów to ponad 110 wspólnot w całym kraju. Dołącz do nas!


Chrystus
Biblia
Nowe życie

O co chodzi baptystom?

Poznaj siedem wartości, którymi się kierujemy.
Więcej

Kim jesteśmy

Poznaj bliżej nasz Kościół
Wkrótce

Nasza historia

Sprawdź skąd pochodzimy i jaka jest nasza historia w Polsce i na świecie.
Sprawdź