Witamy na stronie | Przyjdź Królestwo Twoje w nas i przez nas

 • Refresh Festiwal
  Refresh Festiwal

  Refresh Festiwal

  Refresh yourself!

  Zapraszamy w sierpniu do Radości na festiwal REFRESH. To solidna dawka dobrego słowa i dobrej muzyki, a to wszystko w gronie kilkuset uczestników. Przybywajcie!

 • Konferencja Kobiet
  Konferencja Kobiet.

  Konferencja Kobiet

  Źródło mojego życia

  Konferencje dla kobiet są wspaniałą okazją do budowania swojej relacji z Bogiem oraz innymi wierzącymi z całej Polski. Nie inaczej będzie tym razem. Szczegóły niebawem.

 • Konferencja Kaznodziejska
  Konferencja Kaznodziejska

  Konferencja Kaznodziejska

  Pasterz własnego serca

  Konferencja odbędzie się w dniach 5-7 października. Szczegółowe informacje podamy wkrótce.
  Już teraz można zapisać się poprzez formularz on-line

 • Projekt Kościół
  Projekt Kościół 2

  Projekt Kościół

  Przemieniające uczniostwo

  Druga z cyklu konferencji "Projekt Kościół". Tym razem motywem przewodnim tego dwudniowego wydarzenia będzie uczniostwo. Zapraszamy w dniach 20-21 października 2017.

Główne zagadnienie kongresu stanowiła misja pod wieloma postaciami, ze względu na metody i narzędzia jakich możemy użyć w jej realizacji. Dzięki licznej grupie polskiej reprezentacji mogliśmy sprawnie podzielić nasze uczestnictwo w grupach problemowych. Z uwagi na fakt, iż reprezentowałem Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei w Białymstoku oraz dwaj bracia: Henryk Podsiadły Fundację Radość w Warszawie i Marcin Łukaszuk Bread of Life w Gnieźnie, uczestniczyliśmy w grupie dyskusyjnej zajmującej się różnymi formami misji społecznej. Była to dobra okazja do zaprezentowania dokonań z tego obszaru w polskich warunkach, co okazało się inspirujące i nowatorskie dla braci z bałkańskich krajów, szczególnie w zakresie korzystania ze środków samorządowych i europejskich przy realizacji socjalnych zadań społecznych oraz poprzez zaangażowanie wierzących profesjonalistów w sferze medycznej, psychologicznej, terapeutycznej i socjalnej. Ponadto bardzo interesującym były świadectwa braci z Bośni i Hercegowiny dotyczące uchodźców z Syrii, gdzie mogą realizować się jako chrześcijanie w socjalnej pomocy wielodzietnym rodzinom repatriantów syryjskich.

Omawialiśmy przy tej okazji problemy i bariery stojące na drodze misji ewangelizacyjnej wśród muzułmanów. Doszliśmy wszyscy do wspólnego wniosku, że nie należy lekceważyć ekspansji islamu w Europie i utwierdzać fundamentalne przekonania oraz świadomość wiary chrześcijan w naszych Kościołach, a jednocześnie wzorując się na Miłosiernym Samarytaninie zachowywać chrześcijańską postawę współczucia i miłosierdzia wobec osób potrzebujących bez względu na ich światopogląd czy religię.

Niezwykle budującym okazały się też spotkania modlitewne polskiej grupy. Medytacje wieczorne stanowiły sposobność wyrażenia osobistych refleksji na temat wykładów i świadectw konferencyjnych, a także inicjowały dyskusję na temat misji Kościoła w Polsce. Z tej burzy mózgów rodziły się różnorodne pomysły wielkich i małych projektów rozwoju Baptyzmu w Rzeczypospolitej, co w efekcie zamykała wspólna modlitwa.

Poza tym już sama kilkunastogodzinna podróż samochodem, dzięki życzliwości i poświęceniu Henryka Podsiadłego z Fundacji Radość, pozwoliła na braterską integrację. Zorganizowany wyjazd umożliwił spotkanie oraz serdeczne rozmowy pastorów i misjonarzy, którzy na co dzień służą i mieszkają w oddalonych od siebie miastach. Nic tak nie odświeża i nie umacnia więzi braterskich jak kontakt personalny. Mimo niewygód wielogodzinnej podróży wspólne żarty, dyskusje, komentarze i modlitwy zbliżyły nas ku sobie i wzmocniły poczucie braterskiej wspólnoty.

A oto komentarze i refleksje innych uczestników wyjazdu:

 

Prezbiter Henryk Skrzypkowski
(uczestnik grupy poświęconej współpracy Kościołów):

Z inicjatywy br. M Wicharego grupa kilkunastu pastorów i pracowników różnych polskich zborów baptystycznych wzięła udział w konferencji kościołów baptystycznych środkowej Europy zorganizowanej na Węgrzech. Przez ponad dwa dni mieliśmy okazję poznać wielu przedstawicieli zborów baptystycznych między innymi z Rumuni, Węgier, Ukrainy, Słowenii. Razem rozmawialiśmy o ogromnych zmianach społecznych i kulturalnych zachodzących teraz w Europie. Modliliśmy się o to, jak możemy być użyci przez Pana Boga w tak dynamicznie rozwojowej sytuacji. Z jednej strony wielki wpływ zeświecczenia i laicyzacji naszych społeczeństw, oraz zmiany prawa w wielu krajach są zagrożeniem dla służby i rozwoju biblijnego Kościoła. To jednak także daje olbrzymie możliwości do rozwoju ewangelizacyjnych i misyjnych działań kościoła.

Jako polska część tej konferencji mieliśmy okazję wnieść nasze polskie poglądy i doświadczenia. I tak br. Mateusz podzielił się fragmentem Słowa Bożego z Księgi Nehemiasza, gdzie opis odbudowy muru jerozolimskiego przez wiele różnych ówczesnych grup budowlanych, porównał do budowy wspólnego partnerstwa baptystów w środkowej Europie, by zabezpieczać nasz dorobek duchowy przed świeckim i często przeciwnym Biblii prawem. Ja z kolei podzieliłem się kilkoma przykładami kreatywnej ewangelizacji prowadzonej przez nasz zbór w Chełmie. Opowiedziałem o maratonie biblijnym, koncercie charytatywnym i o festynie z okazji Dnia Ojca.

Po konferencji odwiedziliśmy różne zbory węgierskie. Wizyta w tych zborach zainspirowała mnie do rozwoju dalszej służby społecznej jako elementu składowego w budowaniu mostów zaufania w naszych lokalnych społecznościach, w których ewangelikalne chrześcijaństwo dalej często jest postrzegane w kategoriach zagrożenia, a nie błogosławieństwa.

Dwa niewielkie zbory które miałem okazję zobaczyć zaskoczyły mnie ogromnym rozmachem w swej aktywności społecznej. Jeden (ok. 50 członków) prowadzi szkołę podstawową i przedszkole w wiejskich warunkach i przymierza się do otwarcia liceum. Drugi prowadzi przedszkole, dając osiem pełnych etatów. Oba zbory swoją edukacyjną działalność prowadzą w budynkach zborowych. Czasami trzeba coś zobaczyć, żeby uwierzyć. Ja zobaczyłem i uwierzyłem w wielkie możliwości naszych polskich zborów w budowaniu rzeczywistości Bożego Królestwa w Polsce.

 

Pastor Marcin Chrząszcz
(uczestnik grupy zakładających zbory):

Wyjazd na Węgry był dla mnie bardzo inspirujący z kilku powodów. Pojechaliśmy na tę konferencję wspaniałym zespołem z Polski. Nasi bracia w polskim kościele baptystów są czynnie zaangażowani w służbę charytatywną i zakładania nowych zborów. Zespół był dobrze dobrany. Węgierscy bracia w dziedzinach służby charytatywnej i zakładaniu nowych zborów mają umiejętności i Boże błogosławieństwo. Dzieląc się swoimi doświadczeniami inspirowali nas do dalszej pracy i zachęcali by być niezłomnymi w tym dziele w naszym kraju. Uczestnicząc w warsztatach dotyczących zakładania zborów mogłem na własne oczy zobaczyć misjonarzy, którzy w krajach podobnych do Polski zakładają nowe wspólnoty. Jestem zachęcony i zainspirowany tym jak szybko Kościół Baptystów rozwija się w Rumuni i na Węgrzech. Kościół Węgierski założył 100 nowych wspólnot w 25 lat. Obecnie wspólnota baptystyczna liczy tam 12 000 wiernych.

Po konferencji udaliśmy się na bardzo praktyczny wyjazd lokalnego zboru w małej miejscowości podobnej do wielu miast w Polsce. Mogliśmy usłużyć tej wspólnocie Słowem Bożym na niedzielnym nabożeństwie, ale także na własne oczy zobaczyć jak mały zbór baptystyczny w Borogu ma baptystyczną szkolę, przedszkole i kaplicę w jednym obiekcje.

Bracia z Węgier chcą nam nadal pomagać i wspierać. Jeśli chodzi o zakładanie zborów zaplanowaliśmy spotkanie warsztatowe z misjonarzami którzy obecnie zakładają zbory na Węgrzech za 6 miesięcy. Pomogą nam także w organizacji misji GROM w Bośni i Hercegowinie.

 

Dawid Breuer,
(uczestnik grupy działań charytatywnych):

Konferencja Central European Conference on Creative Evangelism and Church Planting była dla mnie okazją do zaznajomienia się z formami prowadzenia działalności ewangelizacyjnej, misyjnej i charytatywnej przez naszych braci i siostry z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Udział w niej pozwolił mi na uświadomienie sobie wielowymiarowej różnorodności istniejącej w naszej baptystycznej rodzinie. Cieszę się, że mogłem doświadczyć – w ponadnarodowej perspektywie – działanie Boga, który zgromadza swój Kościół.

 

Dawid Muszkiet
(uczestnik grupy zakładającej zbory):

Wyjazd na Węgry był dla mnie okazją nawiązania nowych i wzmocnienia dotychczasowych relacji z tymi, którzy są zaangażowani w poszerzanie Bożego Królestwa. Droga – mimo, że niemal 12-godzinna – upłynęła szybko i w dobrej atmosferze. Sama konferencja „Creative Evangelism” pozwoliła mi na zrozumienie szerszej perspektywy; była spojrzeniem na Boże działanie w Europie Centralnej. Brałem udział w ścieżce dotyczącej tworzenia nowych społeczności. Uczestnicy prezentowali swoje doświadczenia z poszczególnych krajów, po czym następowała dyskusja w grupach. Największe wrażenie wywarły na mnie słowa pastora z Armenii, który wspiera zakładanie nowych zborów nie tylko w Armenii ale także w Iranie – kraju w którym bycie chrześcijaninem jest często związane z prześladowaniami. Pieśni śpiewane po angielsku i węgiersku – czasem również wspólnie (!) w językach uczestników pochodzących z 8 krajów nadawały spotkaniu zdecydowanie międzynarodowy charakter.

Inspirująca atmosfera spotkań i niezwykła gościnność rodzin baptystycznych u których mieliśmy możliwość nocować była wręcz poruszająca. Długie wieczorne, często bardzo osobiste rozmowy z innymi uczestnikami z Polski spowodowały, że wracałem lekko niewyspany – zmęczony ale szczęśliwy. Cieszę się, że mogłem być częścią tego wydarzenia. Czekam na kolejne!

 

Henryk Podsiadły
(uczestnik grupy działań charytatywnych):

Dla mnie osobiście wyjazd na węgierską konferencję kreatywnej ewangelizacji był przede wszystkim potwierdzeniem słuszności obranego przeze mnie kilkanaście lat temu kierunku służby Bogu. Bo czym innym, jak nie kreatywną ewangelizacją, jest praca charytatywno-misyjna wśród potrzebujących czy organizacja obozów chrześcijańskich dla dzieci i młodzieży spoza Kościoła, którą Chrześcijańska Fundacja Radość prowadzi od samego początku. Ponadto  czas spędzony z braćmi z Polski w czasie kilkunastogodzinnej podróży, a także już w czasie samej konferencji z Braćmi z Węgier, Słowacji, Rumunii, Armenii, Serbii, Bośni i innych, jak również rozmowy w czasie wolnym na spacerach, w hotelu i w domach węgierskich rodzin był miłym doświadczeniem międzynarodowej wspólnoty rodziny baptystycznej do której należę już od 38 lat. Dla trójki z nas: Marcina Łukaszuka, Irka Dawidowicza i mnie, reprezentujących trzy chrześcijańskie organizacje charytatywne , działające póki co niezależnie od Kościoła Chrześcijan Baptystów, ale w jakimś sensie kojarzonych z KChB był to, jak sądzę, szczególny czas szukania woli Bożej. Prezbiter naszego Kościoła

Mateusz Wichary zaprosił nas w konkretnym celu, a mianowicie abyśmy przyjrzeli się pracy wielkiej organizacji charytatywnej węgierskich Baptystów Hungarian Baptist Aid i porozmawiali z jej przedstawicielem Davidem Gal’em i spróbowali stworzyć coś na wzór HBA w naszym kraju w ramach KChB. Cieszymy się, że mogliśmy na tej konferencji słuchać, rozmawiać, zachęcać innych dając świadectwa nawrócenia i prezentację naszej służby. Mieliśmy też możliwość gościć i usługiwać w węgierskich zborach baptystycznych. Mamy pewne pomysły i plany, ale najbliższy czas poświęcimy na modlitwę i szukanie Woli Bożej w tej sprawie.

 

Maksim Sliazin
(uczestnik grupy kreatywnej ewangelizacji):

Konferencja była dla mnie ogromnym błogosławieństwem. W tym, że byłem zaproszony widzę poważne podejście polskiego kościoła do pracy wśród Ukraińców. Chrześcijanie z Ukrainy są przyjęci, są ważni dla rozwoju pracy duchowej w Polsce. Nie oczekiwałem tego, ale nawet miałem możliwość podzielić się doświadczeniami swojej służby przed kilkudziesięcioma uczestnikami w ramach misyjnej grupy dyskusyjnej. Mnie osobiście dotknęła praca zboru w jednej wsi niedaleko od miasta Kaposzwar, gdzie baptyści potrafili założyć zbór i mając nieco ponad 30 osób wybudować przedszkole i podstawówkę. W tym czasie liczba mieszkańców wsi stanowi tylko 400 osób! Zbór ma pięć autobusów i przywożą dzieci ze wszystkich najbliższych wsi, mają ich około 150 na zajęciach. A zajęcia są na 100% ewangeliczne! Niesamowite! To jest wpływ i to jest służba. Byłem porażony widząc, jak Pan Bóg może pobłogosławić pracę dla swego Królestwa.

To jest dla mnie wielka zachęta, żeby starać się więcej robić w tym, co mi Pan Bóg daje do zrobienia. Tylko po to, żeby osobiście zobaczyć moc Bożą w tym miejscu było warto pojechać na konferencję. Oczywiście, było również dużo korzystnych i wspaniałych rozmów, poznałem inspirujących ludzi. Prowadzenie i treść konferencji również były fajne. Chcę naprawdę podziękować za możliwość uczestniczenia w takiej wspaniałej podróży!

 

Prezb. Mateusz Wichary
(uczestnik grupy poświęconej współpracy Kościołów):

Mam nadzieję, że tą konferencją zaczynamy jakiś nowy rozdział regionalnej współpracy baptystycznej w różnych inicjatywach i projektach. O to się modlę. Chciałbym, aby Europa Centralna była miejscem, w którym baptyści mają dość wzajemnej miłości i zapału, aby jednoczyć się wokół skutecznego uwielbienia swojego Zbawcy, w działaniach ewangelizacyjnych, charytatywnych i edukacyjnych.

Mamy WIELKI potencjał. To, czego potrzebujemy, to współdziałanie, realizacja wspólnej wizji. Dodam, że już ta konferencja jest owocem wspólnych kontaktów, jakie mieliśmy z Baptystami z Węgier w latach poprzednich.

Na pewno wiele musimy jeszcze się uczyć, wiele szlaków przetrzeć. Przed nami trudny, ale konieczny i błogosławiony proces docierania się, pierwszych wspólnych projektów, dalszego zacieśniania więzi. Ale przynajmniej ja czułem w tym wszystkim Boże prowadzenie. Jesteśmy różni, Bóg w każdym z naszych narodów działa nieco inaczej, gdzie indziej jesteśmy, ale jednocześnie bardzo podobni, w naszym Bogu i zrozumieniu Jego woli – jedno. Stąd patrząc na nasze kościoły ewidentnie jesteśmy gotowi do tego, aby wspólnie rozpocząć głębszą współpracę. I to polecam naszej modlitwie – aby Bóg dał nam oglądać nie tylko wspólne dzieła z braćmi pochodzącymi bardziej z Zachodu, ale również z tymi nam zdecydowanie bardziej bliższymi.

 • Służba Kobiet

  „Bycie kobietą nie czyni ze mnie chrześcijanki innego rodzaju, lecz bycie chrześcijanką czyni ze mnie inny rodzaj kobiety.” - E. Elliot. Już wkrótce zapraszamy do sekcji poświęconej Służbie Kobiet w naszym Kościele.

  Zapraszamy wkrótce

 • Służba Katechetyczna,
  Duszpasterstwo Młodzieży

  Młode pokolenie jest ważną częścią naszego Kościoła. Chcemy podkreślać rolę Boga w ich życiu i przybliżać je do Chrystusa od najmłodszych lat.

  Zapraszamy wkrótce

 • Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne

  Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie (WBST) jest wyższą uczelnią naszego Kościoła, stawiającą sobie za cel wszechstronne przygotowanie wyznawców Jezusa Chrystusa do służby chrześcijańskiej.

  Zobacz więcej

 • Wydawnictwo "Słowo Prawdy"

  Wydawnictwo "Słowo Prawdy" istnieje na rynku od 1925 roku i nieprzerwanie publikuje miesięcznik pod tą samą nazwą oraz książki, których celem jest lepsze poznanie Boga, zrozumienie Jego istoty, a także rozwijanie się w swej wierze i ciągłe doskonalenie.

  Zobacz więcej

110

Kościół Chrześcijan Baptystów to ponad 110 wspólnot w całym kraju. Dołącz do nas!


Chrystus
Biblia
Nowe życie

O co chodzi baptystom?

Poznaj siedem wartości, którymi się kierujemy.
Więcej

Kim jesteśmy

Poznaj bliżej nasz Kościół
Wkrótce

Nasza historia

Sprawdź skąd pochodzimy i jaka jest nasza historia w Polsce i na świecie.
Sprawdź