Uwaga To tymczasowa wersja strony Baptysci.PL. Wkrótce premiera serwisu w pełnej odsłonie. Przepraszamy za niedogodności.

Można. Refleksje z wizyty u węgierskich baptystów

Po spotkaniu Europejskiej Federacji Baptystycznej w Bukareszcie we wrześniu 2014 roku, wymieniłem dane z bratem Akosem Bukowszkim z Węgier. Bardzo się ucieszyłem, gdy zostałem zaproszony na wizytę, która odbywała się w dniach 13-16 grudnia 2014.

Czytaj dalej

Świadectwo z Ukrainy

Maksym SlyazinMam na imię Maksym. Rok temu mieszkałem w cudownym miasteczku na wschodzie Ukrainy. Byłem częścią dużego, bardzo dobrego kościoła. Miałem mnóstwo przyjaciół i razem służyliśmy Bogu. Nie tylko w naszym kościele i mieście, lecz i w innych miastach Ukrainy. Podobało mi się, jak żyłem.

Czytaj dalej

12 dni w Perle Afryki

Wrażenia i przemyślenia z Ugandy...czyli wrażenia i przemyślenia z UgandyW lutym tego roku wraz z bratem Jackiem Woźniakiem pojechałem do Ugandy. To kraj nazwany przez Winstona Churchilla „perłą Afryki”. Przyjechaliśmy na zaproszenie pastora Davida Zijjan, którego poznałem dwa lata wcześniej na konferencji pastorskiej w Dallas, który zresztą opowiadał o swojej służbie na łamach Słowa Prawdy, w styczniu 2012 (w ramach cyklu „Świadectwa z 4 stron świata”). Skutkiem naszej wizyty przyjechał do Polski w maju br.

Czytaj dalej

„Inwazja” Baptystów na Jamajce

Baptyści na JamajceW dniach 1-6 lipca 2013 odbyło się doroczne zgromadzenie Światowego Związku Baptystów (SZB). Prawie 500 delegatów reprezentujących liczne organizacje członkowskie SZB przybyło z całego świata do malowniczo położonej miejscowości Ocho Rios na Jamajce.

Czytaj dalej

Pozdrowienia z Utrechtu

Dirk Jan HorjusŚwiadectwa z czterech stron świata: z Dirk-Janem Horjus z Utrechtu w Holandii rozmawia Daniel Trusiewicz.

Czytaj dalej

Dla wspólnoty i przemiany

Pastor Samo LachoŚwiadectwa z czterech stron świata: z pastorem z pastorem baptystycznym Samo Lacho z Bratysławy rozmawia Daniel Trusiewicz.

Czytaj dalej

Boże błogosławieństwo pośród zagrożeń

Świadectwa z czterech stron świata: z pastorem Ibrahimem z Samsun w Turcji rozmawia Daniel Trusiewicz.

Czytaj dalej

Podwójny jubileusz prezbitera Stefana Rogaczewskiego

Kościół Chrześcijan Baptystów w Polsce niedawno obchodził 150-lecie swojej działalności. W tym dłuższym już okresie czasu wielu ludzi poświęciło swoje życie głoszeniu Dobrej Nowiny naszym rodakom. Nie zważali na żadne przeszkody, lecz starali się dotrzeć z ewangelicznym przesłaniem do każdego domu. Niektórzy z nich są do dzisiaj powszechnie znani, inni natomiast zostali już nieco zapomniani.

Zadaniem historyka jest zbieranie materiałów źródłowych dotyczących ich życia i działalności. Niewątpliwie jedną z tych postaci zasługujących na przypomnienie jest prezbiter Stefan Rogaczewski. We wrześniu 2012 r. obchodzi on jubileusz 85-lecia urodzin oraz 65-lecia służby naszemu Panu. Wujek Senior jest dla nas, członków Okręgu Śląskiego wielkim autorytetem. Jego droga życiowa, pełna poświęcenia i wytrwałości daje nam wspaniały wzór do naśladowania.

Prezbiter Stefan RogaczewskiStefan Rogaczewski urodził się 7 września 1927 r. w Daniłowcach koło Grodna w rodzinie baptystycznej. W rodzinnej miejscowości nie było zboru, gdyż mieszkało tam zaledwie kilku wierzących ludzi. Nabożeństwa odbywały się nieregularnie. Czasami organizowano je w prywatnym domu braterstwa Rogaczewskich. W tej placówce prowadzono także szkołę niedzielną. W czasie świąt Bożego Narodzenia dzieci dostawały prezenty od licznych gości ze zboru w Wołkowysku. Kaznodzieją tej wspólnoty był wtedy Aleksander Kircun.

W połowie lat trzydziestych baptyści z Daniłowiec wynajęli lokal w miasteczku Roś, gdzie odbywały się nabożeństwa. Nad tą pracą czuwał kaznodzieja M. Dubowy. On też bywał częstym gościem w domu Rogaczewskich. Nieraz rozmawiał z synem gospodarzy o trudach chrześcijańskiego życia. Przecież młody Stefan był prześladowany przez rówieśników z powodu innowierstwa rodziców. Baptystom i ich dzieciom przyczepiano wtedy różne wyzwiska, a przede wszystkim tworzono je z nazwisk bardziej znanych pracowników na tym terenie. Nastoletni ,,Dubowy” lub ,,Kircun” nieraz przychodził ze szkoły ciężko pobity. Najgorzej uprzykrzał mu życie katecheta na lekcjach religii. Nastawiał on całą klasę przeciwko ,,Sztundzie” Stefanowi.

W okresie okupacji zasadniczo nic się nie zmieniło. Wprawdzie szkoły były zamknięte, ale koledzy i atmosfera ta sama. Jednakże kontakty z innymi zborami dawały S. Rogaczewskiemu wiele radości. Otóż dwukrotnie udało mu się wyjechać na Białostocczyznę na uroczystości zborowe i młodzieżowe. Pierwszy raz był w Narewce i Hajnówce. Obydwa te wyjazdy podbudowały jego życie duchowe i dały mu zupełnie odmienne spojrzenie na życie.

W 1945 r. młody Stefan przybył do Białegostoku jako repatriant i znalazł chwilowe schronienie u swych krewnych Mikołaja i Anny Prusaków. Klimat i atmosfera duchowa radykalnie się zmieniła. Liczny białostocki zbór, dużo młodzieży, regularne nabożeństwa stanowiły zupełne przeciwieństwo poprzednich doświadczeń. Wujostwo zastąpiło mu rodziców pod względem materialnym i duchowym, a swoim bezgranicznym poświęceniem sprawie Bożej dawali dobre świadectwo prawdziwych chrześcijan. Młody Stefan w 1947 r. zdecydował pójść w ślady Jezusa Chrystusa, za którego już w dzieciństwie znosił prześladowanie. Stanął w białej szacie na brzegu rzeki Supraśl i swoją wiarę zapieczętował chrztem w wieku świadomym. Chrztu udzielił prezbiter Dziekuć- Malej. Rozpoczął się nowy rozdział w życiu br. Stefana.

Jesienią 1947 r. S. Rogaczewski zdecydował się wstąpić do Seminarium Teologicznego w Malborku, które prowadził prezbiter Alfred Kurzawa. Tutaj zaczął kształtować swoje poglądy i krzepł duchowo. Następnie we wrześniu 1949 r. Rada Naczelna wysłała go do pracy misyjnej w Kaliszu. Był to bardzo trudny odcinek służby. Brakowało mieszkania a kaplica nie znajdowała się w posiadaniu Kościoła. O wszystko trzeba było walczyć. Kaznodzieja Rogaczewski z wielkim wysiłkiem i poświęceniem odzyskał kaplicę, odszukał starych członków i zorganizował placówkę. Kaliski duszpasterz nocował u rodziny, która posiadała tylko jeden pokój i kuchnię. Brat Stefan wieczorem rozstawiał łóżko, aby rano je złożyć i wynieść do sieni. W trudnych chwilach odwiedzał w Poznaniu prezbitera Jana Pancewicza, aby tam w gronie dzieci Bożych zyskać na nowo siły do pracy.

W lipcu 1953 r. po pastorze Michale Stankiewiczu pastor Rogaczewski objął pracę w Krakowie. W następnych latach Zbór krakowski wzrastał duchowo i liczebnie. Oprócz obowiązków duszpasterskich br. Rogaczewski pomagał przy drukowaniu i prowadził administrację ,,Słowa Prawdy” w latach 1957-1961. Zaistniało przy tym trudności bez liku, a największą bolączką były sprawy lokalowe. Wypadało nieraz ekspediować pismo we własnym domu, dźwigać na pocztę i toczyć boje o punktualność wydawania. Na Plantach Krakowskich uzgadniano wiele spraw dotyczących pisma.

W 1959 r. br. Rogaczewski został wybrany do Naczelnej Rady Kościoła. Trudno też opisać wszystko, co przeżył w Krakowie. Problemy materialne, mieszkaniowe zostały z Bożą pomocą pokonane. Wiele radości przeżył wtedy, gdy praca w zborze robiła postępy. Spotkał tam szereg osób szczerze oddanych Bogu. Szczególne wsparcie odebrał od kilku krakowskich rodzin baptystycznych: Kołodziejów, Kalutów, Kuźników i Mryców. Odwiedzał systematycznie członków wspólnoty oraz interesował się ich problemami, starając się im pomagać w miarę swoich możliwości. Był dla wszystkich życzliwy, potrafił mądrze doradzać wielu osobom, które zwierzały mu się ze swoich codziennych trudności życiowych.

Kaznodzieja Stefan na jednym ze spotkań młodzieżowych poznał Alicję Skibińską. W listopadzie 1957 r. miały miejsce uroczystości ich zaślubin w Zborze Białostockim. Młodą parę pobłogosławił prezbiter Aleksander Kircun. Bóg obdarował ich dwojgiem dzieci. W 1958 r. urodziła się córka Anna, a w 1961 r. przyszedł na świat syn Jerzy.

14 czerwca 1964 r. w Krakowie odbyła się niecodzienna uroczystość. Po siedemnastu latach służby kaznodzieja Rogaczewski został wprowadzony na urząd prezbitera. Aktu ordynacji dokonali prezbiterzy Jan Mackiewicz, Adam Piasecki i Aleksander Kircun. W czasie uroczystości życzenia składali liczni goście w imieniu swoich parafii i Kościołów: z Kościoła metodystów – ks. superintendent L. Zaperty; z Kościoła prawosławnego – ks. kan. E. Lachocki; z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego ks. kan. Z. Tranda; z Kościoła Polsko– Katolickiego – ks. prob. Kapralski. Życzenia złożyli też przedstawiciele naszego Kościoła z południowej Polski: kazn. S. Łępa z Tarnowa, kazn. J. Jaroszewicz z Przemyśla, przedstawiciele zborów w Krynicy i Krowicy Lasowej. Z ramienia rady zborowej w Krakowie życzenia dalszej owocnej pracy na Niwie Pańskiej złożył P. Kaluta, a z Koła niewiast w Warszawie – Z. Stankiewicz. Przed swoim wyjazdem z Krakowa pastor Rogaczewski miał duży wpływ na zaproszenie do krakowskiej wspólnoty pastora Krzysztofa Bednarczyka wraz z rodziną.

W grudniu 1964 r. prezbiter Rogaczewski rozpoczął pracę w poznańskim Zborze. W następnych latach wspólnota ta wzrastała duchowo i liczebnie. Duszpasterz Stefan już w 1964 r. został wybrany do Zarządu Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej w Poznaniu. Z jego inicjatywy poznańscy baptyści wyraźniej zaistnieli na szerszym forum miasta poprzez żywe kontakty z licznymi środowiskami chrześcijańskimi. Zborowy zespół muzyczny brał udział w wielu międzywyznaniowych nabożeństwach. Służbę Stefana wspierali wszyscy członkowie Zboru, na czele z inżynierem Ryszardem Olszewskim, przyszłym wiceprezydentem miasta Poznania.

W 1965 r. prezbiter Rogaczewski został wybrany na skarbnika NRK. Tą odpowiedzialną funkcję pełnił przez następne 22 lata. W ramach swoich obowiązków odpowiadał za realizację od strony finansowej licznych wtedy inwestycji kościelnych (kaplic i ośrodków zborowych). Prezbiter Stefan z racji sprawowanej funkcji odbył wiele podróży zagranicznych, reprezentując PKCHB na licznych konferencjach i kongresach baptystycznych. Na przełomie lat 60– tych i 70– tych ubiegłego wieku był również przewodniczącym Komisji Młodzieży przy NRK i organizował ogólnopolskie obozy młodzieżowe w Giżycku, Koszalinie i Białowieży. W 1968 r. ukończył roczne uzupełniające studia teologiczne w Międzynarodowym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Rueschlikon w Szwajcarii.

Z inicjatywy prezbitera Rogaczewskiego w kaplicy baptystycznej w Poznaniu odbyła się na początku grudnia 1972 r. pierwsza w tym mieście ewangelizacja ekumeniczna pod hasłem Pojednanie przez Chrystusa. Oprócz niego kazania wygłosili przedstawiciele Kościołów: Ewangelicko-augsburskiego oraz Rzymsko- katolickiego. Duszpasterz Stefan był także inicjatorem ekumenicznych spotkań młodzieży różnych Kościołów. W 1978 r. zorganizował międzywyznaniowe nabożeństwo w ramach krucjaty ewangelizacyjnej dr-a Billly’ego Grahama, które odbyło się 9 października w kościele OO. Dominikanów w Poznaniu.

W 1979 r. duszpasterz Rogaczewski został prezbiterem Zboru w Katowicach oraz przełożonym Okręgu Śląskiego. Przez kilka miesięcy dojeżdżał on tam raz w miesiącu, po czym 7 listopada 1979 r. przeprowadził się na Górny Śląsk. W początkowym okresie swojej pracy misyjnej na Śląsku, z powodu braku mieszkania dla pastora, Stefan Rogaczewski wraz z rodziną zamieszkał w jednym pokoju w mieszkaniu gościnnych Alfreda i Lidii Otrembów w Chorzowie. Prezbiter z oddaniem prowadził Zbór chorzowsko-katowicki przygotowując grunt do przyszłego rozwoju na tym terenie. W Chorzowie przy ulicy Żeromskiego odbywały się nabożeństwa w każdą niedzielę o godzinie 9:30 rano. W Katowicach Zbór gromadził się w niedzielę o godzinie 15:00 przy Kościele ewangelicko-augsburskim przy ulicy Warszawskiej. W tym okresie pastor Stefan rozpoczął przygotowania do budowy domu modlitwy, godząc to z regularnie prowadzoną działalnością misyjną i duszpasterską. Poprzez kontakty z władzami miasta, zapraszanie na uroczystości baptystyczne przedstawicieli najważniejszych urzędów i organizacji, zdołał on pozyskać potrzebne materiały budowlane. Zaproszony do współpracy inż. Adam Śleziak pojechał do Berlina, gdzie zapoznał się z teologią architektury protestanckiej. Następnie sporządził on projekt kaplicy, który spełnił marzenia wielu pokoleń baptystów śląskich.

W 1981 r. Zbór z wielką ofiarnością, pod kierownictwem pastora Stefana rozpoczął budowę swojego domu kościelnego. Pracę tą prowadzono w warunkach ostrego kryzysu gospodarczego i ogłoszonego w 1981 r. stanu wojennego. Po ponad trzech latach trudów, w których udział w różnych formach mieli niemal wszyscy członkowie Zboru, zakończono budowę nowej kaplicy przy ulicy Morawskiej 10 w Katowicach. Dnia 25 VIII 1985 r. pastor Rogaczewski przewodniczył uroczystości otwarcia domu zborowego. Podczas tego wydarzenia wspomniano przedwcześnie zmarłego prezbitera Michała Stankiewicza, najbliższego przyjaciela br. Rogaczewskiego. W wydarzeniu otwarcia Domu Modlitwy w Katowicach uczestniczyli wybitni goście z kraju i zagranicy. Na tych uroczystościach obecna była Rada Naczelna KCHB w Polsce: prezes – prezb. Piotr Dajludzionek, sekretarz – prezb. Konstanty Wiazowski, wiceprezes – prezb. Adam Piasecki oraz członkowie Rady – prezbiterzy Krzysztof Bednarczyk i Jan Mackiewicz. W wydarzeniu tym uczestniczyli również wybitni przedstawiciele ruchu baptystycznego z zagranicy: prezydent Światowego Związku Baptystycznego – Knud Wumpelmann, prezbiter Aleksander Pashko z Toronto, dyrektor misji Euroevangelism z Wielkiej Brytanii – Gary Cox oraz rektor Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Rueschlikon w Szwajcarii – John Hopper. W uroczystościach wzięli też udział przedstawiciele zborów ewangelicznych regionu oraz zaproszeni goście ekumeniczni: Józef Mrózek i Konstanty Sacewicz, przedstawiciel Kościoła Rzymskokatolickiego - ks. dziekan Józef Oleś, przedstawiciel Kościoła Polskokatolickiego – ks. Eugeniusz Stelmach. Przyjechał także z Czechosłowacji prezbiter Józef Tuczek, który w latach 1933-1936 był duszpasterzem tego Zboru.

W nowym budynku pastor Rogaczewski wielokrotnie organizował nabożeństwa połączone z chrztami wiary, konferencje teologiczne, zjazdy nauczycieli, kobiet, młodzieży, a także ewangelizacje, wesela oraz uroczystości ekumeniczne. Z wielkim entuzjazmem kierował uwagę mieszkańców miasta na Osobę Chrystusa. W latach osiemdziesiątych prezbiter Stefan podejmował wiele cennych inicjatyw. Powołał zespół rockowo– bluesowy ,,Ps. 150”. Grupa ta głosiła dobrą nowinę w zakładach karnych oraz działała wśród młodzieży uzależnionej od alkoholu i narkotyków. W 1987 r. pastor Rogaczewski zaprosił do Katowic byłego nowojorskiego gangstera Nicky- ’ego Cruza. Jego świadectwo złożone w hali sportowej Huty ,,Baildon” poruszyło tłumy. Pod koniec lat osiemdziesiątych prezbiter Stefan zorganizował także wspólnoty baptystyczne w Tarnowskich Górach i Kętach. Działał on również aktywnie na rzecz ekumenii na Śląsku. W latach 1982 – 1989 pełnił funkcję skarbnika zarządu Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej.

W 1991 r. katowicki Zbór odwiedził i wygłosił kazanie Metropolita Górnośląski ks. abp. Damian Zimoń. W następnych latach pastor Stefan kontynuował swoją służbę z wielkim zaangażowaniem. Prowadził regularnie nabożeństwa niedzielne, środowe nabożeństwa biblijno-modlitewne oraz organizował sobotnie spotkania dla młodzieży. Koordynował działalność różnych sekcji: grupy ,,Gedeonitów”, Koła Kobiet, chóru zborowego, szkółki niedzielnej, punktów sprzedaży literatury oraz biblioteki. W ramach zborowej akcji misyjnej prezbiter Rogaczewski koordynował ewangelizacje, koncerty muzyczne, projekcje video filmów, obozy młodzieżowe oraz wycieczki dla dzieci.

Pastor Stefan od samego początku swojej służby organizował działalność charytatywną, która była skierowana do członków Zboru oraz osób z zewnątrz. Przez wiele lat pośredniczył w przekazywaniu pomocy zagranicznej na rzecz mieszkańców Katowic. Organizował także gorące posiłki dla biednych ludzi oraz opiekę nad obłożnie chorymi osobami. W maju 1995 r. prezbiter Rogaczewski na wniosek Światowego Związku Baptystycznego otrzymał stopień doktora honoris causa Uniwersytetu Mc’Master w Hamilton.

Pastor Stefan był szczęśliwy z powodu faktu, że cała jego rodzina poświęciła swoje życie służbie Kościoła. Syn Jerzy poczuł powołanie do pracy kaznodziejskiej. W 1995 r. ukończył studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mc’Master w Hamilton. W następnym roku został wybrany duszpasterzem Zboru w Katowicach. Pastor Stefan piastował nadal urząd Prezbitera Okręgowego i aktywnie wspierał pracę swojego syna. W 2002 r. w czasie uroczystości 80-lecia Zboru, prezydent miasta Piotr Uszok osobiście złożył gratulacje zasłużonemu Seniorowi. Dnia 27 września 2003 r. zbory baptystyczne Okręgu Śląskiego wybrały pastora Jerzego na urząd Prezbitera Okręgowego. Na wniosek zborów Okręgu Śląskiego jego ojciec w tym samym dniu otrzymał tytuł Honorowego Prezbitera Okręgu. W ten sposób lokalne zbory dały wyraz swojej wdzięczności pierwszej katowickiej wspólnocie i jej Pasterzowi– Seniorowi za udział w formowaniu większości z nich.

Wujek Stefan na miarę swoich sił nadal uczestniczył w pracy misyjnej. W 2007 r. razem z synem był inicjatorem i współtwórcą wystawy ,,Dzieje Kościoła Chrześcijan Baptystów w 85 rocznicę przybycia do Katowic”. Dnia 30 września 2007 r. głosił Słowo Boże podczas uroczystości 85– lecia Zboru. Wydarzenie to miało miejsce niedługo po skończeniu przez seniora 80 lat życia. Dostojnemu Jubilatowi osobiście życzenia złożyli m.in.: prezydent Piotr Uszok, Sekretarz Generalny Światowego Związku Baptystów – dr Denton Lotz oraz Przewodniczący Rady KCHB w RP – prezb. Gustaw Cieślar. Kilka miesięcy później, w dniach od 6 do 13 kwietnia 2008 r. w hali katowickiego ,Spodka” odbyła się międzynarodowa ewangelizacja ProChrist. Po raz pierwszy ta akcja została transmitowana drogą satelitarną z katowickiego ,,Spodka” do ponad tysiąca miejscowości w czternastu krajach Europy. Prezbiter Stefan znalazł się pomiędzy Jerzym Buzkiem oraz innymi gośćmi honorowymi zaproszonymi na to wydarzenie.

Dnia 13 VIII 2010 r. pastora seniora dotknęło bolesne doświadczenie. Jego wierna małżonka Alicja odeszła do wieczności. Przez cały okres ich małżeństwa wspierała służbę męża z ogromnym poświęceniem. W ostatnich latach pojawiły się w życiu seniora liczne problemy zdrowotne. Podsumowując świadectwo życia i służby prezbitera S. Rogaczewskiego chcę podkreślić, iż pokora i niezachwiana wiara wujka Stefana zawsze będzie dla nas baptystów oraz dla wszystkich chrześcijan niedoścignionym wzorem do naśladowania. Z okazji jubileuszu 85– lecia urodzin życzymy Szanownemu Jubilatowi wiele sił i zdrowia oraz Bożego błogosławieństwa. Niech go Pan nadal obdarza swoją łaską i prowadzi na dalszej drodze życia.

Bursztyn z Ukrainy

Pastor Wołodymir RodymiukŚwiadectwa z czterech stron świata: z pastorem Wołodymirem Rodymiukiem z miasta Bursztyn na Ukrainie rozmawia Daniel Trusiewicz.

Czytaj dalej

Zapomniana wieś? Nie przez Boga!

KaplicaŚwiadectwa z czterech stron świata: z pastorem Jurijem Iwanowiczem Atłasowem z Rosji (Syberia) rozmawia Michał Domagała.

Czytaj dalej