Witamy na stronie | Przyjdź Królestwo Twoje w nas i przez nas

 • Refresh Festiwal
  Refresh Festiwal

  Refresh Festiwal

  Refresh yourself!

  Zapraszamy w sierpniu do Radości na festiwal REFRESH. To solidna dawka dobrego słowa i dobrej muzyki, a to wszystko w gronie kilkuset uczestników. Przybywajcie!

 • Konferencja Kobiet
  Konferencja Kobiet.

  Konferencja Kobiet

  Źródło mojego życia

  Konferencje dla kobiet są wspaniałą okazją do budowania swojej relacji z Bogiem oraz innymi wierzącymi z całej Polski. Nie inaczej będzie tym razem. Szczegóły niebawem.

 • Konferencja Kaznodziejska
  Konferencja Kaznodziejska

  Konferencja Kaznodziejska

  Pasterz własnego serca

  Konferencja odbędzie się w dniach 5-7 października. Szczegółowe informacje podamy wkrótce.
  Już teraz można zapisać się poprzez formularz on-line

 • Projekt Kościół
  Projekt Kościół 2

  Projekt Kościół

  Przemieniające uczniostwo

  Druga z cyklu konferencji "Projekt Kościół". Tym razem motywem przewodnim tego dwudniowego wydarzenia będzie uczniostwo. Zapraszamy w dniach 20-21 października 2017.


Już w lutym konferencja "Czy to już koniec Reformacji?", która ma być nie tyle jednym z elementów obchodów 500-lecia Reformacji, co realnym wyposażeniem ewangelicznych chrześcijan w rzetelną wiedzą o Kościele Katolickim pomocną w budowaniu właściwego obrazu Kościoła Rzymskiego i ewangelizacji.

 

Poniżej przedstawiamy wywiad z Leonardo de Chirico, który ukazał się w styczniowym numerze "Słowa Prawdy" pod tytułem "Reformacja a Rzymski katolicyzm".

Słowo Prawdy: Skąd wzięło się Twoje zainteresowanie Kościołem Rzymskokatolickim? Czy było to spowodowane jakimś pojedynczym przeżyciem, czy innymi powodami?

Leonardo de Chirico: Urodziłem się w rodzinie katolickiej i w zasadzie nie miałem kontaktu z Ewangelią. Po tym jak moi rodzice nawrócili się czytając Biblię, nabrałem przekonania o własnej grzeszności i wyznałem swoją wiarę w Jezusa Chrystusa. Po ukończeniu studiów, w tym teologicznych, rozpocząłem studia doktoranckie dotyczące ewangelikalnego odczytania II Soboru Watykańskiego. Moim powołaniem była praca we Włoszech, stąd przekonanie o tym, że potrzebuję dobrego ugruntowania w teologii rzymskokatolickiej. Jako pastor protestancki służący we Włoszech mam ciągły kontakt z kulturą rzymskokatolicką. W takich warunkach nie sposób uciec o rzymskiego katolicyzmu.

SP: Jak opisałbyś Kościół Rzymskokatolicki w Polsce? W czym on się różni lub w czym jest podobny do Kościoła Katolickiego we Włoszech?

LdC: Nie znam dobrze sytuacji Kościoła Katolickiego w Polsce, choć studiowałem nauki Jana Pawła II i jego wpływ na Kościół Rzymskokatolicki i poza nim. We Włoszech znajdujemy wszystkie odmiany rzymskiego katolicyzmu, a życie jest bardzo przesiąknięte jego kulturą. Większość Włochów jest nadal w jakimś stopniu kształtowana przez kulturową i religijną przynależność do „Matki Kościoła”.

SP: Jaka jest obecnie pozycja Kościoła Rzymskokatolickiego na świecie?

LdC: Jak można oczekiwać po ogólnoświatowej instytucji religijnej, mierzy się ona z napięciami i wyzwaniami pochodzącymi zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz. W porównaniu jednak do liberalnych kościołów protestanckich, które wykazują tendencje spadkowe oraz kościołów wschodnich, które pozostają raczej w stagnacji, Kościół Rzymski jest w daleko lepszej kondycji. Rzym jest zarówno rzymski, jak i katolicki. Jego geniusz polega na połączeniu tradycji i hierarchii z jednej strony z uniwersalnością i powszechnością z drugiej. W kościołach liberalnych mamy uniwersalizm pozbawiony centrum, w kościołach wschodnich natomiast tradycję bez katolickiego rozmachu.

SP: Jak opisałbyś obecne stosunki pomiędzy kościołami ewangelicznymi a Kościołem Rzymskokatolickim? Jakie są wyzwania i możliwości?

LdC: Przez wieki tożsamość ewangeliczna definiowana była poprzez zaprzeczenie rzymskiemu katolicyzmowi. W ostatnim czasie Rzym dokładał wiele starań, żeby stworzyć przestrzeń dla opcji „ewangeliczno-katolickiej” nie naruszywszy przy tym przy tym swojej dogmatyki oraz obrzędowości, które są sprzeczne z Ewangelią. Niektórzy spośród ewangelicznie wierzących są pod wielkim wrażeniem tego co się dzieje i zmiękczają swoje stanowisko coraz bardziej, będąc pod wrażeniem rzymskokatolickiej zdolności do absorbcji bardzo szerokiego wachlarza pobożności.

Chciałbym dokonać tutaj pewnego rozróżnienia. Nie wątpię w to, że w Kościele Katolickim są osoby albo nawet całe grupy, które doświadczają szczerej biblijnej odnowy. Instytucjom nadal jednak przyświeca wizja poddania wszystkiego cum Petro i sub Petro, czyli „z Piotrem i Piotrowi”. Myślę, że ewangelicznie wierzący muszą zawsze zdawać sobie sprawę z tej szerszej perspektywy.

SP: Czego nam, ewangelicznie wierzącym, brakuje najbardziej w kontakcie z Kościołem Katolickim?

LdC: Naszym największym brakiem jest właściwe zrozumienie tego, co wydarzyło się na II Soborze Watykańskim (1962-1965). Wówczas Rzym zmienił swoją postawę i język, ale bez zmiany doktryny i struktury instytucjonalnej. Dopóki nie zrozumiemy specyfiki tego „katolickiego postępu”, czyli że ów kościół stał się jeszcze bardziej katolicki (czyli bardziej powszechny) pozostając jednak rzymskim (czyli utrzymującym ważność rzymskich instytucji), dopóty nie będziemy patrzeć nań z właściwej perspektywy. Zabraknie nam tego, co ja nazywam „systemowym” podejściem do katolicyzmu. Większość z nas zna tylko niewielką część rzymskokatolickiej mozaiki, ale nie obejmuje całości. Mamy jakichś przyjaciół, poznaliśmy jakiś katolicki ruch lub inicjatywę i myślimy, że wiemy wszystko. Tymczasem musimy podchodzić do rzymskiego katolicyzmu ze świadomością, że to system łączący w jedno historię, politykę, teologię, rożne pobożności i różne ruchy. Tę mozaikę spinają główne instytucje kościelne. Musimy zatem wyjść poza nasze subiektywne doświadczenie i pozbyć się wrażeniowych ocen.

SP: Co sądzisz odnowie w kościele katolickim i tzw. ruchach ewangelicznych czy charyzmatycznych w jego strukturach?

LdC: Ze względu na nie dające się powstrzymać roszczenia dogmatyczne Rzymu oraz złożoność jego politycznej i dyplomatycznej sytuacji, musimy z ostrożnością i rozwagą podchodzić do ruchów odnowy w ramach Kościoła Katolickiego. Obecne ożywienie w Kościele Katolickim (dostępność Biblii, zmiany w liturgii, wzrost znaczenia laikatu, ruchy charyzmatyczne, itd.) nie daje nadziei na biblijną reformację wewnątrz Kościoła Katolickiego. Rzym był zawsze mistrzem we wchłanianiu wszelkich prądów odnowy, co nie powoduje jednak zmiany jego dogmatów ani struktury. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy przyjmować względem nich wrogą postawę.

SP: Dlaczego ta konferencja dotyczy reformacji? Dlaczego ewangelicznie wierzący muszą pamiętać o reformacji?

LdC: W tym roku obchodzimy 500-lecie Reformacji. Panuje spory zamęt odnośnie tego, czego Reformacja dotyczyła 500 lat temu, jak również jej dziedzictwa współcześnie. Pomijając wszelkie inne aspekty, reformacja miała przede wszystkim na celu przywrócenie ostatecznego autorytetu Biblii i przesłania o zbawieniu wyłącznie z łaski. Są to dwa fundamenty wiary ewangelicznej i Rzym, pomimo wszelkich zmian, nadal jest daleki od ich zaaprobowania.

SP: Jakie żywisz nadzieje w stosunku do Kościoła Rzymskokatolickiego i kościołów ewangelicznych? W jaki sposób powinniśmy siebie nawzajem traktować, aby otrzymać największe błogosławieństwo?

LdC: W pełni zgadzam się ze zdaniem zawartym w tzw. Stanowisku Ewangelicznym, którego tłumaczenie znajduje się również na stronie poświęconej naszej konferencji: „Wszędzie, gdzie chodzi o jednoczące wartości dotyczące spraw etyki, społeczeństwa, kultury czy polityki, należy zachęcać się do współpracy. Jednak, kiedy chodzi o realizacje powołanie misyjnego w ogłaszaniu i realizowaniu zasad Ewangelii Jezusa Chrystusa wobec świata, ewangeliczni chrześcijanie muszą być bardzo ostrożni, aby zachowywać wyraźnie standardy Ewangelii formując koalicje i sojusze.” Mój komentarz jest prosty: „Amen!”

SP: Dlaczego warto wziąć udział w naszej warszawskiej konferencji na temat reformacji?

LdC: Zarówno na poziomie światowym jak i europejskim nie istnieje żadna ewangeliczna inicjatywa, która skupiałaby ewangelicznych liderów i teologów w celu omawiania tematów związanych z rzymskim katolicyzmem i tego, jak się do nich odnosić. W kręgach ewangelicznych jest natomiast wiele naiwności w ocenie teologicznej i misjologicznej tego, co dzieje się w Kościele Katolickim. Chcę przez to powiedzieć, że ta konferencja będzie wyjątkową okazją dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani zachowaniem i pogłębieniem pełnej życia, wiernej i rozważnej prezentacji Ewangelii.

SP: Dziękujemy za rozmowę. Do zobaczenia na Konferencji!

 • Służba Kobiet

  „Bycie kobietą nie czyni ze mnie chrześcijanki innego rodzaju, lecz bycie chrześcijanką czyni ze mnie inny rodzaj kobiety.” - E. Elliot. Już wkrótce zapraszamy do sekcji poświęconej Służbie Kobiet w naszym Kościele.

  Zapraszamy wkrótce

 • Służba Katechetyczna,
  Duszpasterstwo Młodzieży

  Młode pokolenie jest ważną częścią naszego Kościoła. Chcemy podkreślać rolę Boga w ich życiu i przybliżać je do Chrystusa od najmłodszych lat.

  Zapraszamy wkrótce

 • Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne

  Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie (WBST) jest wyższą uczelnią naszego Kościoła, stawiającą sobie za cel wszechstronne przygotowanie wyznawców Jezusa Chrystusa do służby chrześcijańskiej.

  Zobacz więcej

 • Wydawnictwo "Słowo Prawdy"

  Wydawnictwo "Słowo Prawdy" istnieje na rynku od 1925 roku i nieprzerwanie publikuje miesięcznik pod tą samą nazwą oraz książki, których celem jest lepsze poznanie Boga, zrozumienie Jego istoty, a także rozwijanie się w swej wierze i ciągłe doskonalenie.

  Zobacz więcej

110

Kościół Chrześcijan Baptystów to ponad 110 wspólnot w całym kraju. Dołącz do nas!


Chrystus
Biblia
Nowe życie

O co chodzi baptystom?

Poznaj siedem wartości, którymi się kierujemy.
Więcej

Kim jesteśmy

Poznaj bliżej nasz Kościół
Wkrótce

Nasza historia

Sprawdź skąd pochodzimy i jaka jest nasza historia w Polsce i na świecie.
Sprawdź