Uwaga To tymczasowa wersja strony Baptysci.PL. Wkrótce premiera serwisu w pełnej odsłonie. Przepraszamy za niedogodności.

Jan Paweł II i świętość

Jan Paweł II został oficjalnym świętym Kościoła katolickiego. Co z tego wynika dla baptysty?

Czytaj dalej

Sola scriptura jako podstawa światopoglądu protestanckiego

Zasada sola scriptura, czyli z łaciny „tylko Pismo” stała się jednym z naczelnych haseł Reformacji. Kojarzymy ją na ogół z działalnością Marcina Lutra, ale w praktyce funkcjonowała już wcześniej w Kościele. A i późniejsi reformatorzy nadawali jej własną, specyficzną dla swej myśli postać. Więcej o tym w artykule ze styczniowego „Słowa Prawdy”...

 

Czytaj dalej

Wiara, nadzieja i miłość – sposoby niesienia pomocy homoseksualistom

Jeżeli praktyki homoseksualne w świetle nauki biblijnej są uważane za odchylenie od Bożych norm i jeżeli jesteśmy powołani do namawiania ludzi o odmiennych preferencjach seksualnych do powstrzymywania się od tych praktyk, to co mamy im powiedzieć i jak pomóc im zejść z tej błędnej drogi. Należy przedstawić im biblijną drogę wiary, nadziei i miłości.

Czytaj dalej

Pismo w sprawie związków partnerskich

Dnia 25 lutego br., po ustaleniach wśród pastorów i konsultacjach w większości Zborów, Okręg Gdański Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP wystosował list do Prezesa Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy o związkach partnerskich. Prezentujemy go na łamach Słowa Prawdy jako głos naszego środowiska w ważnej sprawie społecznej. Również, dla zachęty dla innych Okręgów, Zborów i Kościoła jako całości. Niech nasz głos będzie słyszalny!

Czytaj dalej

Biblia a argumenty homoseksualistów

Ruch na rzecz małżeństw homoseksualnych twierdzi, że są one w istocie takie same jak małżeństwa heteroseksualne. Czyżby? Zastanówmy się zatem, czym jest małżeństwo heteroseksualne, czyli jednego mężczyzny z jedną kobietą.

Czytaj dalej

Czy to już koniec Reformacji?

Wywiad z Leonardo de Chirico - głównym mówcą Konferencji "Czy to już koniec Reformacji?"

 

Czytaj dalej

Dosłownie i nowocześnie

Ekumeniczny Przekład PrzyjaciółZ twórcami Ekumenicznego Przekładu Przyjaciół Nowego Testamentu o ich dziele – redaktorem Janem Turnauem, pastorem Mieczysławem Kwietniem i doktorem Henrykiem Ryszardem Tomaszewskim, wydawcą – rozmawia Mateusz Wichary.

Czytaj dalej

Stereotypy dotyczące ewangelikalizmu

Każde znaczące zjawisko społeczne spotyka się ze stereotypami na swój temat. Ponieważ stereotyp jest uproszczonym poglądem zawierającym pewne fałszywe przeświadczenie, usuwanie myślenia stereotypowego służy lepszemu poznaniu rzeczywistości, do której się ono odnosi. Dotyczy to także ewangelikalizmu.

Czytaj dalej

Boża historia

Historia jest ważna dla Boga. I to historia w obu swoich wymiarach: czyli i to, co się dzieje, i opis tego, co się dzieje. Zarówno jedno, jak i drugie bowiem nazywamy historią. Bóg działa! To, co się dzieje, jest dla Boga ważne, bo się w to angażuje i zapewnia, że ma nad tym kontrolę...

Czytaj dalej

Boskość Jezusa Pana

Ludzie zaś dziwili się, mówiąc: Kim jest Ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne?” (Mt. 8, 27)

Czytaj dalej