Witamy na stronie | Przyjdź Królestwo Twoje w nas i przez nas

 • image

  Miesięcznik Słowo Prawdy
  Prenumerata 2019

  Zachęcamy do prenumeraty naszego miesięcznika "Słowo Prawdy" na rok 2019 (w formie papierowej oraz elektronicznej).

  Szczegóły
 •  
 • image

  Baza dobrego nauczania

  Serdecznie zapraszamy do działu z nauczaniem (kazania, wykłady). W każdym tygodniu możecie znaleźć tutaj nowe nagrania.

  Wejdź

Pismo Święte jednoznacznie mówi o godności człowieka wynikającej z faktu, iż jesteśmy stworzeni na Boży obraz. Wszystko, czym jesteśmy, oprócz grzechu, w pewien podniosły sposób wskazuje na Autora – Stwórcę. Również nasza płeć, która jest Bożym projektem: „stworzył wiec Bóg człowieka na swój obraz: stworzył mężczyznę i kobietę” (Księga Rodzaju 1, 27). Kobiecość i męskość pochodzą od samego Boga. To zestaw wyjątkowych cech, poprzez które kobiety i mężczyźni odzwierciedlają swego Stwórcę - każde w odmienny sposób. Dlatego zacieranie tożsamości płciowej przez postrzeganie jej jako czegoś przygodnego, zmiennego, uwarunkowanego kulturowo i ostatecznie poddającego się wyborowi człowieka, jest sprzeczne z Bożym zamysłem i niszczy owe wrodzone piękno, które każdy człowiek posiada i powinien w sobie rozwijać.

Pismo Święte jasno określa również błogosławioną przez Boga relację – małżeństwo, czyli związek mężczyzny i kobiety, które jest danym przez Stwórcę miejscem dla narodzin i rozwoju dzieci. Jezus Chrystus powiedział: „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak więc już nie są dwoje ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” (Ewangelia Mateusza 19, 5-6).

Pismo Święte także wyraźnie nazywa związki homoseksualne grzechem – List do Rzymian 1, 26-27, podobnie jak zdradę małżeńską, seks pozamałżeński i wolne związki, w których brakuje obietnicy wierności między kobietą a mężczyzną. „We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem, i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg” (List do Hebrajczyków 13, 4). Bóg jest Panem i to On ustanawia zarówno prawa moralne jak i fizyczne. Lekceważenie ich zawsze przynosi człowiekowi szkody. W związku z tym uważamy, że wspieranie idei tzw. związków partnerskich z pewnością przyniesie niekorzystne skutki dla jednostek, rodzin i całego społeczeństwa, gdyż stwarza przyzwolenie na folgowanie grzesznym pragnieniom i postawom – List do Rzymian 1, 28-31.

Na koniec chcemy podkreślić, że Bóg nie daje władzy świeckiej prawa do reinterpretacji małżeństwa ani rodziny, dlatego apelujemy o tworzenie prawa zgodnego z prawdami biblijnymi.

Delegaci XXXV Krajowej Konferencji Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP

 • Służba Kobiet

  „Bycie kobietą nie czyni ze mnie chrześcijanki innego rodzaju, lecz bycie chrześcijanką czyni ze mnie inny rodzaj kobiety.” - E. Elliot. Już wkrótce zapraszamy do sekcji poświęconej Służbie Kobiet w naszym Kościele.

  Zapraszamy wkrótce

 • Służba Katechetyczna,
  Duszpasterstwo Młodzieży

  Młode pokolenie jest ważną częścią naszego Kościoła. Chcemy podkreślać rolę Boga w ich życiu i przybliżać je do Chrystusa od najmłodszych lat.

  Zapraszamy wkrótce

 • Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne

  Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie (WBST) jest wyższą uczelnią naszego Kościoła, stawiającą sobie za cel wszechstronne przygotowanie wyznawców Jezusa Chrystusa do służby chrześcijańskiej.

  Zobacz więcej

 • Wydawnictwo "Słowo Prawdy"

  Wydawnictwo "Słowo Prawdy" istnieje na rynku od 1925 roku i nieprzerwanie publikuje miesięcznik pod tą samą nazwą oraz książki, których celem jest lepsze poznanie Boga, zrozumienie Jego istoty, a także rozwijanie się w swej wierze i ciągłe doskonalenie.

  Zobacz więcej

115

Kościół Chrześcijan Baptystów to ponad 115 wspólnot w całym kraju. Dołącz do nas!


Chrystus
Biblia
Nowe życie

O co chodzi baptystom?

Poznaj siedem wartości, którymi się kierujemy.
Więcej

Kim jesteśmy

Poznaj bliżej nasz Kościół
Wkrótce

Nasza historia

Sprawdź skąd pochodzimy i jaka jest nasza historia w Polsce i na świecie.
Sprawdź