Witamy na stronie | Przyjdź Królestwo Twoje w nas i przez nas

Uchwały Rady Kościoła kadencji 2017-2021

Rada Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP na swoim III posiedzeniu kadencji 2017-2021, które odbyło się w dniu 5 października 2017 r., podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała o powołaniu Koordynatora ds. Duszpasterstwa Pastorów,
2. Uchwała o przyjęciu Strategii rozwoju Kościoła na lata 2017-2021,
3. Uchwała o wyborze członków Rady Domu Opieki Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej kadencji 2017-2021
4. Uchwała o upoważnieniu pastorów do ordynacji I. Krasnoshapki w Zborze KChB w Zelowie
5. Uchwała o zwołaniu Krajowej Konferencji Kościoła w 2018 roku i powołaniu Komitetu Organizacyjnego
6. Uchwała o powołaniu na misjonarza przy Radzie Kościoła D. Amilianowicza,
7. Uchwała o powołaniu Baptystycznej Akcji Charytatywnej i nadaniu jej statutu,
8. Uchwała o powołaniu Rady Nadzorczej Baptystycznej Akcji Charytatywnej,
9. Uchwała o zakupie nieruchomości w Rzegnowie pod Gnieznem,
10. Uchwała o zwołaniu pierwszego posiedzenia Komisji Prawnej,
11. Uchwała w sprawie zakupu samochodu służbowego.

Rada Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP na swoim II posiedzeniu kadencji 2017-2021, które odbyło się w dniach 3-4 września 2017 r., podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała o wyznaczeniu daty Egzaminu Kościelnego Krzysztofa Biernackiego,
2. Uchwała o przeniesieniu Zboru „Droga Zbawienia” w Białymstoku z Okręgu Pomorskiego do Okręgu Białostockiego,
3. Uchwała o powołaniu przedstawicieli Rady Kościoła w Komisji Prawnej,
4. Uchwała o wpisaniu Samuela Skrzypkowskiego do Rejestru Pastorów Kościoła,
5. Uchwała o powołaniu Rady Nadzorczej Diakonatu,
6. Uchwała o wysokości składek na Towarzystwo Biblijne.

Rada Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP na swoim I posiedzeniu kadencji 2017-2021, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2017 r., podjęła następujące uchwały:

  1. Wybrano prezbitera Henryka Skrzypkowskiego na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Kościoła.
  2. Wybrano Prezydium Rady Kościoła – członkowie Prezydium Rady Kościoła to prezb. Marek Głodek oraz prezb. Marcin Górnicki.

W dniu 17 czerwca 2017 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się I posiedzenie Prezydium Rady Kościoła kadencji 2017-2021. Podjęto uchwały:

  1. Uchwała o powołaniu na misjonarza Danuty Marcyniak.
  2. Uchwała o powołaniu na misjonarza Ksawerego Sroki.