Uwaga To tymczasowa wersja strony Baptysci.PL. Wkrótce premiera serwisu w pełnej odsłonie. Przepraszamy za niedogodności.

Modlitwa (jubileuszowa) na 150 lat

...za naszych poprzedników w wierze, którzy z narażeniem własnego życia głosili Twoje wieczne prawdy.

 

prowadzący modlitwę Prezbiter Honorowy Br. Konstanty Wiazowski

 

 

 

 

 

Dziękujemy ci za naszego brata Gotfryda Fryderyka Alfa, który przez Twoje Słowo jako pierwszy na polskiej ziemi został przekonany o tym, że prawdziwym Kościołem są wierzący w Jezusa Chrystusa jak swego jedynego  Pośrednika i Pana, odrodzeni przez Twego Ducha Świętego i na znak odpuszczenia grzechów ochrzczeni na podstawie tej wiary. Choć był przez oficjalne kościoły ograniczany w swojej działalności i surowo prześladowany, to jednak wytrwał w tej ewangeliczne wierze i przekazał ją nam w dziedzictwo.

 

 


 

uroczyste nabożeństwo 19 wrzesnia

 

 

 

Dziękujemy Ci za to, że mimo zawieruchy obu światowych wojen, zmianę granic i niekończącą się emigrację, zachowałeś nas i nasz Kościół, za naszych drogich braci i drogie siostry, którzy mimo przesiedleń po drugiej wojnie światowej z terenów Polski południowo-wschodniej na tereny północne  i północno-zachodnie, bez bojaźni głosili tam Twoje wielkie prawdy i zakładali nowe zbory, które trwają i rozwijają się do dziś. Dziękuję Ci za to, że nie utracili oni wtedy swojej wiary, ale zanieśli ją na nowe tereny.

 

 

gość specjalny

Dziękuję Ci za ostatnie, powojenne lata naszej pracy i świadectwa. Pozwoliłeś nam pobudować wiele Domów Modlitwy, Ośrodek Edukacyjny w Radości, zagospodarować budynki w Świętajnie, Narewce, Bielicach. Dobry Panie Jezu, uczyń nas dobrymi szafarzami Twojego majątku. A przede wszystkim dopomóż nam być wiernymi Twoimi sługami, zwiastującymi Twoją ewangelię zbawienia dla naszego polskiego narodu i umacniającymi naszych braci i nasze siostry w wierze.

Dziękujemy Ci za 150 lat naszej obecności w tym kraju. Dopomóż nam cenić to dziedzictwo i przyglądając się wierze i cierpieniu swoich poprzedników, być godnymi ich spadkobiercami. Dopomóż nam być wiernymi Twojemu Słowu i odważnymi w zwiastowaniu ewangelii zbawienia, które dokonuje się tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi i Jego ofierze na krzyżu Golgoty. Jemu niech będą teraz i po wieczne czasy oddawana podziękowania.

 

uroczystość uświetnił duuuży chór

 

 

Prosimy Cię, dobry Boże, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, abyś teraz i w przyszłych latach strzegł i wzmacniał swoje rozproszone dzieci, dodawał im swojej świętej odwagi w zwiastowaniu ewangelii. Spraw, abyśmy czynili to z radością, gotowi na wszelkie poświecenie, wiedząc, że nasza prawdziwa Ojczyzna jest w niebie. Dopomóż nam z niecierpliwością oczekiwać na powtórne przyjście naszego Pana i wieczne przebywanie z Nim w radości zbawienia. Amen