Uwaga To tymczasowa wersja strony Baptysci.PL. Wkrótce premiera serwisu w pełnej odsłonie. Przepraszamy za niedogodności.

List Modlitewny Przewodniczącego Rady Kościoła, Wrzesień 2008

Drodzy w Chrystusie Bracia i Siostry oraz Przyjaciele naszych Zborów,


Minęły żniwa, rozpoczynamy na nowo różnego rodzaju aktywności w naszych zborach. Tradycyjnie rozpoczynamy też obchodzenie Święta Żniw – Dziękczynienia. W ostatnią niedzielę miałem przywilej uczestniczyć w Święcie Żniw w zborze w Krowicy z udziałem licznych gości z okolicznych zborów, władz gminy, chóru zboru w Chełmie. Dziękowaliśmy Bogu za plony, za Boże błogosławieństwo, za Jego dobroć i wierność przypominając sobie Jego obietnicę: „Dopóki ziemia istnieć będzie nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc” (I Moj. 8,22). przeczytaj

Biblia łączy żniwa z sądem i ze zbawianiem. Słowo proroka Jeremiasza: „Przeminęło żniwo, skończyło się lato a nie jesteśmy wybawieni!” (Jer 8,20) łączmy ze słowami Jezusa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje” (Mat. 9,37-38). Trudno zebrać żniwa bez zasiewu i bez żniwiarzy - tak samo w życiu i służbie Kościoła trudno o wymierne efekty bez odpowiednich pracowników.

Jako Kościół w czasie Święta Dziękczynienia zbieramy specjalną ofiarę na pracę ogólnokościelną. Wasze dary Rada Kościoła przeznacza między innymi na wsparcie projektów misyjnych. W tym roku dzięki łase Bożej i Waszemu wsparciu mogliśmy zorganizować szereg obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży. Po raz kolejny obyły się Wczasy dla Seniorów, ufundowaliśmy 11 stypendiów dla pracowników Szkółek Niedzielnych. Wspieramy działalność Komisji i Duszpasterstw przy Radzie Kościoła, prace Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego oraz szkolenie pracowników w ramach programu CEL. Nie zapominamy też o emerytowanych pracownikach kościoła.

Ważny element to również utrzymanie obiektów ogólnokościelnych, takich jak Świętajno, które pięknieje z roku na rok. Do tej listy od stycznia br. dopisany został Ośrodek w Radości. Rozpoczęte zostały również prace remontowe w naszym obiekcie kościelnym przy ul. Waliców w Warszawie. Bez modernizacji obiektów kościelnych trudno oczekiwać ich ciągłej atrakcyjności.

Nade wszystko chcemy jednak chcemy aby ewangelia dotarła do jak największej rzeszy naszych rodaków tak, aby osobista relacja z Chrystusem przyniosła jakościową zmianę i zbawienie.

Tegoroczne Święto Dziękczynienia – Żniw jako Kościół w Polsce łączymy ze szczególnym wydarzeniem - Jubileuszem 150-lecia baptyzmu nawiązującego do dnia 28 listopada 1858r., kiedy to dokonano chrztu według wzoru apostolskiego, który dał początek ruchowi baptystycznemu na naszych ziemiach.

Centralne nabożeństwa zostały zaplanowane na 19 i 20 września 2008r. W piątek 19 września odbędzie się w I Zborze KChB w Warszawie o godz. 19.00, natomiast 20 września 2008r. o godz. 10.00 w Radości. Uroczystości zostały połączone z konferencją pastorską, na którą zapraszamy wszystkich usługujących w naszych Zborach. Wśród szczególnych gości z kraju i zagranicy będzie pastor Neville Callam - Sekretarz Generalny Światowego Związku Baptystów oraz prawnuk cioteczny pioniera baptyzmu na ziemiach Polskich Gotfryda Alfa - prof. Albert Wardin. Usłuży też połączony chór z Białegostoku, Chełma, Łodzi, Warszawy i Gdańska.

Chcemy wyrazić wdzięczność Bogu i ludziom za minione lata w uroczystościach jubileuszowych, na które w imieniu Rady Kościoła serdecznie zapraszam. list modlitewny Przewodniczącego Rady Kościoła Gustawa Cieślara

 

Pozdrawiam w Panu
Gustaw Cieślar