Uwaga To tymczasowa wersja strony Baptysci.PL. Wkrótce premiera serwisu w pełnej odsłonie. Przepraszamy za niedogodności.

Oświadczenie Zwierzchników Kościołów Ewangelicznych w Polsce w kwestii stosunku do imigrantów

 

  1. Postawa chrześcijańska powinna być motywowana zasadą miłosierdzia zawartą w Ewangelii Mateusza 25, 35: „Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie”. Dlatego wzywamy wszystkich do otwarcia swoich serc i szukania z mądrością, rozwagą i modlitwą możliwości okazywania uchodźcom miłości Chrystusowej.
  2. Zachęcamy do modlitwy o Rząd RP i podległe mu służby, aby poszukując skutecznych sposobów pomocy uchodźcom, strzegł bezpieczeństwa kraju.
  3. Deklarujemy wobec rządzących gotowość niesienia pomocy w wypełnieniu tego ewangelicznego dzieła miłosierdzia.
  4. Prosimy wszystkich wiernych o wstawienniczą modlitwę, ofiarność i zaangażowanie.

 

Warszawa, dn. 12 września 2015 r.

 

 

Podpisano:

Pastor Andrzej Bajeński, Prezbiter Naczelny – Biskup Kościoła Chrystusowego w RP, członek Zarządu Aliansu Ewangelicznego w RP

Pastor Andrzej Jeziernicki, Prezbiter Naczelny Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w RP, członek Zarządu Aliansu Ewangelicznego w RP

Prezbiter dr Marek Kamiński, Biskup Kościoła Zielonoświątkowego w RP, członek Zarządu Aliansu Ewangelicznego w RP

Prezbiter Jerzy Karzełek, Przewodniczący Rady Kościoła Wolnych Chrześcijan w RP

Pastor Tadeusz Krzok, Prezbiter Naczelny Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej

Pastor Andrzej Nędzusiak, Prezbiter Naczelny Kościoła Bożego w Chrystusie, członek Zarządu Aliansu Ewangelicznego w RP

Pastor Tadeusz Tołwiński, Prezbiter Naczelny Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP, członek Zarządu Aliansu Ewangelicznego w RP

Prezbiter dr Mateusz Wichary, Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP, Przewodniczący Zarządu Aliansu Ewangelicznego w RP

Biskup Wojciech Włoch, Przewodniczący Kolegium Pastorów Kościoła Bożego w Polsce