Uwaga To tymczasowa wersja strony Baptysci.PL. Wkrótce premiera serwisu w pełnej odsłonie. Przepraszamy za niedogodności.

Uchwały Rady Kościoła kadencji 2010-2013

Uchwały podjęte na II posiedzeniu Rady Kościoła 18 września 2010 r. w Warszawie-Radości

 1. Przekazanie w zarząd Diakonatowi Powierniczemu „Betezda” nieruchomości przy ul. Waliców oraz Ośrodka przy ul. Szczytnowskiej w Radości.
 2. Udzielenie zgody na podjęcie działań z zamiarem przeniesienia kancelarii Rady Kościoła z ul. Waliców w Warszawie do Ośrodka w Radości.
 3. Przekazanie opieki nad pracą duszpasterską na terenie Ośrodka w Radości Przewodniczącemu Rady Kościoła.
 4. Udzielenie 3-letniego urlopu pastorowi Henrykowi Kufeldowi.
 5. Przeznaczanie dziesięciny z Ofiary Żniwnej na lokalną inwestycję kościoła.

Uchwały podjęte na III posiedzeniu Rady Kościoła 13 listopada 2010 r. w Warszawie-Radości

 1. Przyjęcie założeń na budżet Rady Kościoła na 2011 r.
 2. Przeniesienie kancelarii Rady Kościoła z ul. Waliców w Warszawie do Ośrodka w Radości od 1 stycznia 2011 r.
 3. Udzielenie pastorowi Januszowi Niwińskiemu rocznego urlopu.
 4. Podziękowanie br. Jarosławowi Kołodziejowi za wieloletnią służbę w Zborze w Kaliszu.
 5. Skreślenie z listy duchownych pastora Denisa Gricuka na podstawie art. 49 ZPW.
 6. Publikowanie uchwał Rady Kościoła w Słowie Prawdy i na stronie internetowej www.baptysci.pl.

Uchwały podjęte na IV posiedzeniu Rady Kościoła 8 stycznia 2011 r. w Warszawie-Radości

 1. Wpisanie Zboru w Węgorzewie na listę kościelnych osób prawnych.
 2. Powołanie s. Emilii Jarczyńskiej na misjonarza przy WBST.
 3. Przyjęcie preliminarza budżetu na 2011 r.

Uchwały podjęte na V posiedzeniu Rady Kościoła 15-16 kwietnia 2011 r. w Warszawie-Radości

 1. Wpisanie Zboru w Bornem Sulinowie na listę kościelnych osób prawnych.
Uchwały podjęte na VI posiedzeniu Rady Kościoła 2-3 czerwca 2011 r. w Warszawie-Radości
 1. Wpisanie Zboru w Rabce na listę kościelnych osób prawnych.
 2. Delegowanie prezb. Ireneusza Dawidowicza na przedstawiciela Kościoła Chrześcijan Baptystów w Komitecie Krajowym Towarzystwa Biblijnego.
Na VII posiedzeniu Rady Kościoła 26 września 2011 r. nie zostały podjęte żadne uchwały
 
Uchwały podjęte na VIII posiedzeniu Rady Kościoła 2 grudnia 2011 r.
 1. Uchwała o wsparciu finansowym projektu „Postylli baptystycznych” Wydawnictwa „Słowo Prawdy”.
Na IX posiedzeniu Rady Kościoła 20 lutego 2012 r. nie zostały podjęte żadne uchwały

Uchwały podjęte na X posiedzeniu Rady Kościoła 16-17 marca 2012 r.
 1. Uchwała o postępowaniu w sprawach zakładania zborów KChB w RP.
 2. Uchwała w sprawie używania i administrowania nieruchomościami Kościoła.
 3. Uchwała w sprawie nadania Statutu Duszpasterstwu Młodzieży KChB w RP.
 4. Projekt uchwały na KKK o zmianie ZPW i regulamin KKK.
Na XI posiedzeniu Rady Kościoła 10 kwietnia 2012 r. nie zostały podjęte żadne uchwały
 
Uchwały podjęte na XII posiedzeniu Rady Kościoła 14 maja 2012 r.
 1. Uchwała o powołaniu członka zespołu orzekającego Międzykościelnej Komisji Regulacyjnej.

Na XIII posiedzeniu Rady Kościoła 25 maja 2012 r. nie zostały podjęte żadne uchwały

Uchwały podjęte na XIV posiedzeniu Rady Kościoła 12 czerwca 2012 r.
 1. Uchwała w sprawie nadania Statutu Służbie Katechetycznej KChB w RP.
 2. Uchwała w sprawie nadania Statutu Wydawnictwu Słowo Prawdy.
 3. Uchwała w sprawie powołania s. Anny Kuźnik na Przewodniczącego Służby Katechetycznej KChB w RP.
 4. Uchwała w sprawie powołania b. Dariusza Banickiego, s. Małgorzaty Poterewicz, b. Michała Stępnia, s. Eweliny Tołopiło na członków Rady Służby Katechetycznej KChB w RP.
 5. Uchwała w sprawie powołania b. Mateusza Wicharego na Dyrektora Wydawnictwa Słowo Prawdy i Redaktora Naczelnego Miesięcznika Słowo Prawdy.
 6. Uchwała w sprawie powołania b. Mariusza Sochy na Przewodniczącego Duszpasterstwa Młodzieży KChB w RP.
 7. Uchwała o użyczeniu Służbie Katechetycznej KChB w RP Kościelnego Ośrodka Katechetyczno-Wypoczynkowego w Świętajnie.
 8. Uchwała o powołaniu b. Gustawa Cieślara, b. Marka Głodka, b. Pawła Kuglera, s. Danuty Marcyniak w skład Komitetu Organizacyjnego XXXV Krajowej Konferencji Kościoła oraz o wyznaczeniu b. Pawła Kuglera na Przewodniczącego Komitetu.
Uchwały podjęte na XV posiedzeniu Rady Kościoła 10-11 września 2012 r. w Warszawie-Radości
 1. Uchwała o powołaniu br. Przemysława Michała Lisa na misjonarza.
 2. Uchwała o wpisaniu br. Rafała Mleczki do Rejestru Pastorów Kościoła.
Uchwały podjęte na XVI posiedzeniu Rady Kościoła 22 października 2012 r. w Warszawie-Radości
 1. Uchwała o sprzedaży części nieruchomości w Wiśle.
 2. Uchwała w sprawie egzaminu kościelnego braci Jarosława Korzeniowskiego, Tomasza Krążka i Adama Ratuszyńskiego.
 3. Uchwała o rozpisaniu referendum w sprawie ofiary ogólnokościelnej i ewangelizacyjno-misyjnej.
 4. Uchwała Rady Kościoła z dnia 22 października 2012 r. w sprawie przyjęcia wytycznych ustroju Zespołu Troski Duszpasterskiej.
Uchwały podjęte na XVII posiedzeniu Rady Kościoła 11 lutego 2013 r. w Warszawie-Radości
 1. Uchwała o powołaniu Prezbitera Gustawa Cieślara na Rektora Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie.
 2. Uchwała o zatwierdzeniu zmiany Regulaminu Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Zielonej Górze.
 3. Uchwała o zniesieniu Zboru Kleszczele.
 4. Uchwała o zniesieniu Zboru Rokitno.
 5. Uchwała w sprawie wyznaczenia wizytatorów lekcji religii Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.
Uchwały podjęte na XVIII posiedzeniu Rady Kościoła 9 marca 2013 r. w Warszawie-Radości
 1. Uchwała o powołaniu Rady Duszpasterstwa Młodzieży Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Uchwała o wniesieniu projektu uchwały Krajowej Konferencji Kościoła o zmianie uchwały Międzykonferencyjnego Zjazdu Delegatów Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2005 r. Regulamin Krajowej Konferencji Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Uchwała o zmianie uchwały Międzykonferencyjnego Zjazdu Delegatów Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2005 r. Zasadnicze Prawo Wewnętrzne Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej oraz uchwały Krajowej Konferencji Kościoła z dnia 5 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Komisji Rewizyjnej Kościoła.
 4. Uchwała o wniesieniu projektu uchwały Krajowej Konferencji Kościoła o zmianie uchwały Międzykonferencyjnego Zjazdu Delegatów Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2005 r. Zasadnicze Prawo Wewnętrzne Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Uchwała o wykreśleniu Grzegorza Bezubika i Jerzego Kurzępy z Rejestru Pastorów Kościoła.
Uchwały podjęte na XIX posiedzeniu Rady Kościoła 22 kwietnia 2013 r. w Warszawie-Radości
 1. Uchwała o użyczeniu Wyższemu Baptystycznemu Seminarium Teologicznemu w Warszawie części budynku seminaryjnego Ośrodka Konferencyjno-Rekolekcyjnego w Radości.
 2. Uchwała o wpisaniu Tomasza Krążka do Rejestru Pastorów Kościoła.