Witamy na stronie | Przyjdź Królestwo Twoje w nas i przez nas

Ukraina – doroczny raport o wyznaniach religijnych

Wydział do Spraw Narodowości i Religii każdego roku podaje do publicznej wiadomości ilość organizacji (parafie, seminaria, klasztory, misje) i duchownych 54 rożnych wyznań. Oto niektóre z nich: prawosławni moskiewskiego patriarchatu: 12.485 organizacji i 10.068 duchownych; prawosławni Ukraińcy (4.536 i 3.141), autokefaliczny kościół prawosławny (1.205 i 731), grekokatolicy (3.734 i 2.594), katolicy (919 i 608), baptyści (2.554 i 3.124), inne organizacje baptystyczne (253 i 316), zielonoświątkowcy (1.533 i 2.387), inne organizacje zielonoświątkowe (498 i 553), adwentyści (1.025 i 1.174), adwentyści o kierunku reformacyjnym (26 i 48), Świadkowie Jehowy (642 i 1.899), mormoni (34 i 305), rodzima wiara ukraińska – poganie (62 i 53), inni poganie (62 i 59). Razem 33.581 organizacji i 31.313 duchownych (credo.ru).