Uwaga To tymczasowa wersja strony Baptysci.PL. Wkrótce premiera serwisu w pełnej odsłonie. Przepraszamy za niedogodności.

Nowości

Radość bycia razem – relacja z konferencji kobiet Okręgu Gdańskiego WŁADYSŁAWOWO 2015

Konferencja Kobiet Okręgu Gdańskiego WŁADYSŁAWOWO 2015Warszawa Radość – Ogólnopolska Konferencja Kobiet, październik 2014. Pojechałyśmy, my siostry ze zboru Baptystów z Gdyni. Przeżyłyśmy, zobaczyłyśmy i „zwyciężyłyśmy”, tzn. wygrałyśmy fundusze na zorganizowanie konferencji dla kobiet – NASZEJ Konferencji!

Czytaj dalej

Nauczanie religii a wiara w Polsce

Z sondażu CBOS-u wynika, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba ateistów w Polsce wzrosła z 6 do 15 procent – i to mimo wprowadzenia w szkołach lekcji religii. Kościół Rzymskokatolicki jest zaniepokojony, ale nie jest zaskoczony. Pociesza się tym, że jego zdaniem, rośnie liczba tzw. głęboko wierzących.

Czytaj dalej

Jubileusz 80-lecia prezbitera Konstantego Wiazowskiego

Jubileusz 80-lecia Konstantego WiazowskiegoOby wielu liderów Kościoła mogło cieszyć się takim zapałem do dalszej służby, jaki wciąż jest obecny w prezbiterze Konstantym Wiazowskim! W tym roku brat Konstanty obchodzi jubileusz 80-tych urodzin oraz 50-lecie służby Bogu w naszym Kościele.

Czytaj dalej

Świadectwa misji naszego Kościoła: Cieszyn i Nidzica

Nabożeństwo w NidzicyNa początku zeszłego roku ustanowiony został Fundusz Misyjny Kościoła. W pierwszym roku jego funkcjonowania Bóg pobłogosławił nam dwunastoma stałymi darczyńcami. Obecnie, ze zgromadzonych środków wspierani są dwaj bracia: Rafał Żywotek, który z ramienia Zboru „Oaza” w Wiśle prowadzi placówkę w Cieszynie oraz Artur Kacprzak, który prowadzi Zbór w Nidzicy. Poniżej zamieszczamy świadectwa Bożego działania w ich służbie.

Czytaj dalej

Misja w Bośni i Hercegowinie

Misja w Bośni i HercegowinieW tym liczącym niespełna 4 miliony mieszkańców państwie przeplatają się losy trzech różnych narodowości. Nie zagojone rany po wojnie domowej z początku lat 90. XX wieku wciąż tworzą głębokie podziały między zamieszkującymi tu katolickimi Chorwatami, prawosławnymi Serbami i – stanowiącymi ponad połowę społeczeństwa – muzułmańskimi Bośniakami. Podziały te nierzadko podżegane są przez politycznych przywódców poszczególnych grup, którzy to tworząc iluzję zagrożenia ze strony innych próbują utrzymać swój status w rządowych strukturach. Skutkuje to nadmiernie rozbudowanym systemem administracji publicznej na którego finansowanie przeznaczane jest ponad 40% PKB (dla porównania w Polsce – 2,8%) a Bośnia pozostaje jednym z najbiedniejszych i najbardziej skorumpowanych krajów w Europie.

Czytaj dalej

Ukraina – codzienna modlitwa o pokój

Modlitwa o pokój na UkrainieGdy słońce ukazuje się nad horyzontem, na centralnym placu Charkowa spotykają się ludzie, którzy klękają i modlą się o pokój dla swojego miasta. Dzień 2. marca tego roku to już 365. dzień tej wspólnej modlitwy. Spotykają się na niej ludzie z różnych kościołów – z denominacji protestanckich jak i prawosławni. Modlą się o pokój dla miasta, które jest tak blisko położone od regionu, gdzie trwają walki.

Czytaj dalej

Wieści z frontu

Budynek Zboru Baptystów w Pierwomajsku po spaleniuSłowo Prawdy: Proszę, przedstawcie się czytelnikom Słowa Prawdy.

Nazywam się Siergiej Zawalny. Jestem diakonem zboru baptystów w Pierwomajsku. Zajmowałem się zakładaniem nowej wspólnoty w sąsiednim miasteczku. W naszej placówce było już około 20 osób. Niestety wojna zniszczyła całą tę pracę. Moja żona Waleria prowadziła jeden z dwóch chórów w zborze. Mamy pięcioro dzieci, dwoje jest już dorosłych i ma swoje rodziny, a trójka jest jeszcze z nami.

Czytaj dalej

Pomóżmy Syrii

Hawiin, 9-letnia uciekinierka z Kobane - fot. Maciej Moskwa/TESTIGOApel akcji pomocy uchodźcom pod patronatem Aliansu Ewangelicznego. Od 2011 roku w Syrii trwa wojna domowa. Każdego dnia giną tam chrześcijanie. Całe rodziny są zmuszone do opuszczenia swoich domów, młodzi chłopcy bez własnej woli wcielani do wojska. Pomimo tak dużej skali okrucieństwa, temat ten jest zmarginalizowany w polskich mediach. Niewiele mówi się o genezie wewnętrznego konfliktu i jego przebiegu.

Czytaj dalej

Ukraina – pomoc poszkodowanym

Wydarzenia na Majdanie, aneksja Krymu i wojna na wschodzie kraju stały się wyzwaniem dla Kościoła. Na początku lata tego roku, gdy sytuacja stała się krytyczna, Kościół Baptystów Ukrainy powołał ośrodek koordynujący niesienie pomocy poszkodowanym na wschodzie kraju. Jego zadaniem jest zabezpieczenie miejsca i utrzymanie uchodźców, poszukiwanie im pracy, zbieranie środków materialnych i dostarczanie ich na wschodnie tereny oraz niesienie pomocy rannym żołnierzom.

Czytaj dalej

Prośba modlitewna braci na Ukrainie

Poniższa prośba o modlitwę została złożona przez Igora Bandurę, który jest jednym z wiceprzewodniczących Ukraińskiej Unii Baptystycznej na ręce Tony Pecka – Przewodniczącego z Europejskiej Federacji Baptystycznej: „Dziękujemy za zainteresowanie i płynącą z serc chęć do zanoszenia naszego narodu do Boga w waszych modlitwach. Chcielibyśmy prosić o modlitwę, zwłaszcza w następujących pilnych potrzebach:

Czytaj dalej

XXXV Krajowa Konferencja Kościoła

XXXV KKK - kliknij by powiększyć16-18 maja 2013 r. w Warszawie-Radości odbędzie się XXXV Krajowa Konferencja Kościoła pod hasłem Zbory jako środowiska rozwoju wiary”. Tegoroczna konferencja ma charakter wyborczy, uczestnicy dokonają wyboru Przewodniczącego Rady Kościoła nowej kadencji.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji i do rejestracji.