Uwaga To tymczasowa wersja strony Baptysci.PL. Wkrótce premiera serwisu w pełnej odsłonie. Przepraszamy za niedogodności.

Narodzeni z wody i z Ducha

Ludzie narodzeni z Wody i z Ducha są częścią uniwersalnej wspólnoty – Kościoła – należącej do Chrystusa, powołanej, by Go wielbić i praktykować biblijne ustanowienie chrztu. Zgodnie z tym ustanowieniem wspólnoty baptystyczne na Górnym Śląsku, m.in. Zbór w Bielsku-Białej, Zbór w Katowicach przy ulicy Morawskiej – posiadający Dom Modlitwy z przestronnym baptysterium – Zbór w Orzeszu i inne nowo powstające wspólnoty zorganizowały nabożeństwo połączone z chrztem wiary.

Uwielbienie Boga w pieśni i muzyce poprowadziła międzywyznaniowa grupa Gospel Sound z Katowic-Bogucic. Wydarzenie to stało się kolejną okazją, by uczniowie Chrystusa, przez zanurzający w wodzie chrzest, wyrazili istniejącą w ich sercach duchową rzeczywistość, to jest osobiste przyłączenie do Kościoła i udział w społeczności z Bogiem. Coraz więcej mieszkańców Katowic i Śląska zwraca na te wydarzenia chrztu w wieku świadomym uwagę i pragnie być ich świadkami. Tak też było w dniu dwudziestego marca 2016 roku w Katowicach. Pastor Dawid Bednarczyk – duszpasterz bielskiej wspólnoty – dopilnował biblijnej formy chrztu i udzielił go przez całkowite zanurzenie 17 katechumenów w wodzie, a prezbiter Grzegorz Bednarczyk wygłosił biblijny wykład dla kilkuset słuchaczy. Ufamy Bogu, iż między nimi posiane zostało ziarno Słowa Bożego i wkrótce narodzeni z Wody i Ducha zostaną ochrzczeni.