Witamy na stronie | Przyjdź Królestwo Twoje w nas i przez nas

 • image

  Baptystyczna Akcja Charytatywna

  Baptystyczna Akcja Charytatywna kontynuuje pond 100-letnią tradycję działań opiekuńczych i społecznych naszego Kościoła. Zapraszamy do zapoznania się z jej projektami i planami!

  Zobacz więcej
 • image

  Baza dobrego nauczania

  Serdecznie zapraszamy do naszego nowego działu z kazaniami i wykładami. Co tydzień znajdziecie tam nowe nagrania.

  Wejdź
 • image

Słowo zatem stało się ciałem;
pełne łaski prawdy zamieszkało wśród nas – i zobaczyliśmy Jego chwałę,
chwałę jako Jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca.
Ewangelia Jana 1:14

 

Drodzy Bracia i Siostry,

Słowo stało się ciałem. Zamieszkało pośród nas. Nigdzie nie odeszło. Ten świat jest już nowy. Jego chwałę wciąż możemy oglądać dzięki Ewangelii i świadectwu Ducha. Ta chwała wciąż ma moc nas zmieniać – „z chwały w chwałę”, jak pisze apostoł Paweł (2 Kor 3:18) – czyli natura Chrystusa naszą naturę.

Niech więc Ta chwała przemienia Wasze serca, małżeństwa, dzieci, wnuki, rodziny, bliskich; zbory, wspólnoty, cały Kościół; pracę, wolny czas, poranki, wieczory; dnie szczęścia i przygnębienia. Chwile uniesień i słabości, sukcesy i porażki – abyście we wszystkim, czerpiąc z Niego wzór, potrafili z pokojem i wdzięcznością ufać Ojcu i doświadczać pocieszenia Ducha. Niech Jego łaska przynosi nam nawrócenie i pokorę, a prawda niezłomną odwagę w składaniu świadectwa. Niech Królestwo tego Odwiecznego Słowa przychodzi w nas i przez nas, Amen.

W imieniu Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej,

Prezbiter Mateusz Wichary

Przewodniczący

 • Służba Kobiet

  „Bycie kobietą nie czyni ze mnie chrześcijanki innego rodzaju, lecz bycie chrześcijanką czyni ze mnie inny rodzaj kobiety.” - E. Elliot. Już wkrótce zapraszamy do sekcji poświęconej Służbie Kobiet w naszym Kościele.

  Zapraszamy wkrótce

 • Służba Katechetyczna,
  Duszpasterstwo Młodzieży

  Młode pokolenie jest ważną częścią naszego Kościoła. Chcemy podkreślać rolę Boga w ich życiu i przybliżać je do Chrystusa od najmłodszych lat.

  Zapraszamy wkrótce

 • Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne

  Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie (WBST) jest wyższą uczelnią naszego Kościoła, stawiającą sobie za cel wszechstronne przygotowanie wyznawców Jezusa Chrystusa do służby chrześcijańskiej.

  Zobacz więcej

 • Wydawnictwo "Słowo Prawdy"

  Wydawnictwo "Słowo Prawdy" istnieje na rynku od 1925 roku i nieprzerwanie publikuje miesięcznik pod tą samą nazwą oraz książki, których celem jest lepsze poznanie Boga, zrozumienie Jego istoty, a także rozwijanie się w swej wierze i ciągłe doskonalenie.

  Zobacz więcej

110

Kościół Chrześcijan Baptystów to ponad 110 wspólnot w całym kraju. Dołącz do nas!


Chrystus
Biblia
Nowe życie

O co chodzi baptystom?

Poznaj siedem wartości, którymi się kierujemy.
Więcej

Kim jesteśmy

Poznaj bliżej nasz Kościół
Wkrótce

Nasza historia

Sprawdź skąd pochodzimy i jaka jest nasza historia w Polsce i na świecie.
Sprawdź