Uwaga To tymczasowa wersja strony Baptysci.PL. Wkrótce premiera serwisu w pełnej odsłonie. Przepraszamy za niedogodności.

Słowo stało się ciałem...

Słowo zatem stało się ciałem;
pełne łaski prawdy zamieszkało wśród nas – i zobaczyliśmy Jego chwałę,
chwałę jako Jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca.
Ewangelia Jana 1:14

 

Drodzy Bracia i Siostry,

Słowo stało się ciałem. Zamieszkało pośród nas. Nigdzie nie odeszło. Ten świat jest już nowy. Jego chwałę wciąż możemy oglądać dzięki Ewangelii i świadectwu Ducha. Ta chwała wciąż ma moc nas zmieniać – „z chwały w chwałę”, jak pisze apostoł Paweł (2 Kor 3:18) – czyli natura Chrystusa naszą naturę.

Niech więc Ta chwała przemienia Wasze serca, małżeństwa, dzieci, wnuki, rodziny, bliskich; zbory, wspólnoty, cały Kościół; pracę, wolny czas, poranki, wieczory; dnie szczęścia i przygnębienia. Chwile uniesień i słabości, sukcesy i porażki – abyście we wszystkim, czerpiąc z Niego wzór, potrafili z pokojem i wdzięcznością ufać Ojcu i doświadczać pocieszenia Ducha. Niech Jego łaska przynosi nam nawrócenie i pokorę, a prawda niezłomną odwagę w składaniu świadectwa. Niech Królestwo tego Odwiecznego Słowa przychodzi w nas i przez nas, Amen.

W imieniu Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej,

Prezbiter Mateusz Wichary

Przewodniczący